نامه مفید, دوره (10), شماره (34), سال (2003-3) , صفحات (5-24)

عنوان : ( اخلاق و واقعیت )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله ارتباط احکام اخلاقى با واقعیت از مسائل مهم فلسفه اخلاق است. گروهى که اکثریت فیلسوفان اخلاق مغرب زمین را تشکیل مى‏ دهند، به نفى آن پرداخته و در مقابل، گروهى نیز آن را پذیرفته‏ اند. در این نوشتار با مطرح نمودن انتقادها و پیامدهاى نادرست نفى رابطه اخلاق و واقعیت بر ارتباط آن دو، تأکید شده است. مهمترین پیامد نفى رابطه میان آن دو، مسأله نسبیت اخلاقى و در نتیجه نفى هر گونه بحث و تبادل نظر درباره آن است؛ چیزى که هیچ عالم صاحب گفتارى در عمل بدان پاى بند نیست. دیگر پیامد مهم نفى رابطه یاد شده، انشایى بودن احکام اخلاقى است که این امر به نوبه خود پیامدهاى ناپذیرفتنى بسیارى به دنبال دارد. ازنظر نگارنده، گزاره‏ هاى اخلاقى ضرورت دارد و ضرورت آن از ملاحظه تأثیر فعل اخلاقى در کمال فاعل آن به دست مى‏آید و این نظریه را مى‏توان بطور غیر مستقیم از گفته‏ هاى همه فیلسوفان اخلاق که فعل اخلاقى را هدفمند مى‏ دانند، به دست آورد.

کلمات کلیدی

, واقعیت اخلاقى, نسبیت, هدف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060128,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {اخلاق و واقعیت},
journal = {نامه مفید},
year = {2003},
volume = {10},
number = {34},
month = {March},
issn = {1027-9938},
pages = {5--24},
numpages = {19},
keywords = {واقعیت اخلاقى، نسبیت، هدف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اخلاق و واقعیت
%A حسینی, سیدمرتضی
%J نامه مفید
%@ 1027-9938
%D 2003

[Download]