نوزدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران , 2016-02-03

عنوان : ( مقایسه الگوی فعالیت عضلانی در حرکات فرود-پرش و پرش-فرود بین آب و خشکی در زنان جوان فعال )

نویسندگان: فاطمه علیرضائی نقندر , حیدر صادقی , اسماعیل ابراهیمی تکامجانی , رامین کردی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ببب

کلمات کلیدی

ببب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060157,
author = {علیرضائی نقندر, فاطمه and حیدر صادقی and اسماعیل ابراهیمی تکامجانی and رامین کردی},
title = {مقایسه الگوی فعالیت عضلانی در حرکات فرود-پرش و پرش-فرود بین آب و خشکی در زنان جوان فعال},
booktitle = {نوزدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ببب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه الگوی فعالیت عضلانی در حرکات فرود-پرش و پرش-فرود بین آب و خشکی در زنان جوان فعال
%A علیرضائی نقندر, فاطمه
%A حیدر صادقی
%A اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
%A رامین کردی
%J نوزدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
%D 2016

[Download]