جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (14), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (1-27)

عنوان : ( شبکه حسگر بیسیم راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , افشین جهان بین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: تحولات و پیشرفت های علمی صورت گرفته در قرن اخیر جنبه های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است به نحوی که امنیت ملی نیز تحت تاثیر آن قرار دارد. امنیت ملی یکی از شاخه های اصلی سیاست خارجی هرکشوری محسوب میگردد ولزوم تامین آن بر عهده ی سیاستمداران است. کشور ایران به دلیل واقع شدن در منطقه ی خاورمیانه با چالشها و تحولات عمده ای روبه رو است. محیط راهبردی، از جمله امنیت ملی کشور در گرو زمینه ها و عوامل ژئوپلتیکی بیرونی قرار دارد. تهدیداتی چون مهاجرتهای غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر، ورود کالاهای ممنوعه، تحرکات قومی و ... با ویژگی های نواحی مرزی که شامل انزوای جغرافیایی ودوری از مرکز، عدم توسعه یافتگی نواحی مرزی و ... آمیخته شده است و ناامنی های گسترده ای را برای نواحی مرزی ایجاد نموده است. هدف از این مقاله بیان نمودن راه حلی اساسی و جدید برای کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران است. روش: مقاله حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی در حوزه مرزهای کشور به انجام رسیده است وبا استفاده از شبیه سازی های انجام گرفته با نرم افزار matlab بیان می کند استفاده از حسگرهای بی سیم روشی موثر برای کنترل مرزها می باشد. یافته ها: با توجه به تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر در زمینه ی مدیریت و کنترل مرزها از جمله احداث خاکریز، پاسگاه های مرزی، سیم خاردار و ... هزینه های هنگفتی بر کشور تحمیل شده که هیچ کدام از این روشها مثمر ثمر واقع نشده است. در این مقاله درصدد ارائه ی طرحی جدید مبنی بر استفاده از شبکه ی حسگر بی سیم میباشیم، شبیه سازی های صورت گرفته با استفاده از 3 فاکتور ارتعاش، سرعت و میزان فلز مبین شناسایی نوع شی متحرک در هر نوع محیط فیزیکی می باشد. نتیجه گیری: بر اساس شبیه سازی های انجام شده از این حسگرها میتوان در هر محیط جغرافیایی اعم از آبی، دریایی، خشکی، باتلاقی، جنگلی و ... برای کنترل و مدیریت مرزهای کشور استفاده نمود و به جای هزینه های هنگفت و تلافات جانی مرزبانان از این شیوه ی جدید برای ردیابی موارد مشکوک در طول مرزهای جمهوری اسلامی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, مرز, کنترل مرز, مدیریت مرز, شبکه حسگر بیسیم, نظم و امنیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060169,
author = {زرقانی, سیدهادی and جان پرور, محسن and صالح آبادی, ریحانه and جهان بین, افشین},
title = {شبکه حسگر بیسیم راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2016},
volume = {14},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-1391},
pages = {1--27},
numpages = {26},
keywords = {مرز، کنترل مرز، مدیریت مرز، شبکه حسگر بیسیم، نظم و امنیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبکه حسگر بیسیم راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت
%A زرقانی, سیدهادی
%A جان پرور, محسن
%A صالح آبادی, ریحانه
%A جهان بین, افشین
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2016

[Download]