آمایش ملی آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان , 2016-11-23

عنوان : ( سیاست، تکنولوژی و محیط زیست (نگرشی متفاوت به مسائل زیست محیطی گیلان) )

نویسندگان: محسن جان پرور , امین تقی زاده ساروکلایی , زهرا مظلوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مسائل زیست محیطی یکی از مهمترین مسائلی است که به صورت¬های مختلف فضاهای جغرافیایی را با مشکل مواجه کرده است. در این میان یکی از مهمترین عوامل موثر در این زمینه سیاست کشورها است که می توان آن را در قالب دو بخش سیاست داخلی و بین المللی در استفاده و دستیابی به تکنولوژی¬های به روز و پیشرفته در حوزه جمع آوری، تفکیک، بازیافت و غیره تفکیک کرد. در این میان، استان گیلان با توجه به تراکم به نسبت بالا و از سوی دیگر حضور گردشگران و غیره به صورت¬های مختلف درگیر مسائل زیست محیطی متعددی بوده و با مسائل و مشکلات ناشی از آن دست به گریبان می باشد. بر این مبنا مقاله حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با هدف شناخت تأثیر سیاست¬های کشور در عرصه داخلی و خارجی بر شکل گیری و توسعه مسائل زیست محیطی به انجام رسیده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان دهنده آن است که سیاست داخلی کشور در زمینه افزایش تولید در صنایع و کارخانه های دولتی بدون در نظر گرفتن استانداردهای لازم، عدم مطالعات اولیه و پایه ای در واگذاری¬ مجوزها، استفاده از تکنولوژی های نسل دوم و قدیمی، وجود رانت¬ها در تولید کالاهای بی کیفیت و با ماندگاری و تخریب زیست محیطی بالا، نبودن سیاست مشخص و قانونی جهت برخورد با مسائل زیست محیطی، نداشتن سیاست جامع حفظ محیط زیست، عدم در پیش گیری سیاست مشخص و کامل در فرهنگ سازی جهت حفظ محیط زیست و غیره زمینه ایجاد و توسعه مسائل زیست محیطی را فراهم آورده است. از سوی دیگر سیاست حرکت به سوی اقتصاد جهانی، سیاست بین المللی کشور که سبب تحریم و عدم دستیابی به تکنولوژی به روز و نسل سوم و چهارم، عدم همکاری و همراهی کشورها با جمهوری اسلامی ایران، افزایش کانال¬های قاچاق کالا جهت ورود کالاهای بی کیفیت و مخرب زیست محیطی، استفاده از کالاهای بی کیفیت از سر نیاز و غیره نیز در تشدید مسائل زیست محیطی در کشور و به صورت خاص در استان گیلان را تا حد قابل توجهی افزایش داده است. بر این اساس می توان گفت، سیاست های کشور در عرصه داخلی و بین المللی به صورت¬های مختلف بر ایجاد و توسعه مسائل زیست محیطی در کشور به صورت عام و در استان گیلان به صورت خاص تا حد قابل توجهی تأثیرگذار بوده و سبب شده است که حرکت در راستای توسعه استان مبتنی بر توسعه پایدار نباشد. بر این مبنا می توان گفت، بین سیاست و تکنولوژی و مسائل زیست محیطی در کشور و استان گیلان یک رابطه مستقیم وجود دارد.

کلمات کلیدی

, سیاست, تکنولوژی, محیط زیست, استان گیلان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060172,
author = {جان پرور, محسن and امین تقی زاده ساروکلایی and مظلوم, زهرا},
title = {سیاست، تکنولوژی و محیط زیست (نگرشی متفاوت به مسائل زیست محیطی گیلان)},
booktitle = {آمایش ملی آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {سیاست، تکنولوژی، محیط زیست، استان گیلان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیاست، تکنولوژی و محیط زیست (نگرشی متفاوت به مسائل زیست محیطی گیلان)
%A جان پرور, محسن
%A امین تقی زاده ساروکلایی
%A مظلوم, زهرا
%J آمایش ملی آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
%D 2016

[Download]