فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیک توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران , 2016-10-18

عنوان : ( آمایش سواحل مکران مبتنی بر استراتژی بهره بری از رطوبت نسبی )

نویسندگان: محسن جان پرور , سیده فاطمه اخلاقی حسینی , رضا دوستان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحران آب، سلسله چالش‌ها و مشکلات ناشی از کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آب بوده و یکی از مهم‌ترین معضلات توسعه‌‍ی پایدار در مناطق مختلف ایران می‌باشد که از جمله دلایل آن رشد جمعیت، خشکسالی، کشاورزی ناموثر، مدیریت بد و عطش توسعه نیز می‌باشد. ضروری است تا برای کاهش پیامدهای این بحران با در نظر گرفتن آمایش مناطق مختلف و توانایی های هر منطقه، در جهت بهبود این وضعیت راهکارهایی ارائه شود. با توجه به منابع آب موجود در جهان، تامین آب شیرین یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولتمردان کشورهای خشک و کم آب است که ایران، از جمله کشورهای مذکور به حساب می آید. یکی از مناطقی که طی چند سال اخیر با بحران آب مواجه شده ، کرانه‌های سواحل مکران می‌باشد که کمبود آب، موجب ضعف توسعه و آسیب‌پذیری این منطقه نیز شده است. امروزه استراتژی بهره بری از رطوبت نسبی یکی از راهکارهای موثر برای استخراج آب شیرین در سواحل می‌‎باشد. این سیستم که از انرژی خورشید برای تبخیر آب و افزایش رطوبت هوا و از سرمایش زمین برای رطوبت‌زدایی آن استفاده می‌کند، به سیستم تولید آب چگالشی معروف است. با توجه به طول زیاد سواحل، هدف این مطالعه، بررسی پراکنش زمانی- مکانی رطوبت نسبی در راستای تامین آب شرب و استخراج آب شیرین در سواحل مکران است که بدین منظور، پارامترهای دما، رطوبت و باد در ایستگاه‌های سینوپتیک چابهار، بندر جاسک و بندر عباس نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا از این طریق بتوان از ظرفیت های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی این سواحل، در جهت توسعه و پیشرفت بهره برداری استفاده کرد و آمایش مبتنی بر استراتژی بهره برداری از رطوبت نسبی در سواحل مکران را ایجاد کرد.

کلمات کلیدی

, سواحل مکران, آمایش, استراتژی, بحران آب, رطوبت نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060174,
author = {جان پرور, محسن and اخلاقی حسینی, سیده فاطمه and دوستان, رضا},
title = {آمایش سواحل مکران مبتنی بر استراتژی بهره بری از رطوبت نسبی},
booktitle = {فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیک توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سواحل مکران، آمایش، استراتژی، بحران آب، رطوبت نسبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آمایش سواحل مکران مبتنی بر استراتژی بهره بری از رطوبت نسبی
%A جان پرور, محسن
%A اخلاقی حسینی, سیده فاطمه
%A دوستان, رضا
%J فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیک توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران
%D 2016

[Download]