چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2016-12-27

عنوان : ( بررسی عددی انتشار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع )

نویسندگان: آرش کمیلی , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر آلودگی خاک ها به یکی از بزرگ ترین مشکلات زیست محیطی تبدیل شده است. از آلاینده های هیدروکربنی و نفتی می توان به عنوان یکی از مهم ترین منابع آلودگی نام برد. آلودگی محیط متخلخل زیرزمینی به طور معمول قابل مشاهده نیست و در عین حال همواره امکان انتشار آلودگی در گستره وسیع تر وجود دارد . انباشت آلودگی به مرور زمان باعث بروز اختلال و دگرگونی در شرایط منابع آب زیرزمینی و به طور کلی خاک ها می شود . برای موفقیت در رفع آلودگی ها نیاز به درک رفتار و توانایی پیشبینی انتشار آلاینده ها داریم. در این مقاله ، با استفاده از مدل عددی که بر پایه المان محدود و با استفاده از برنامه های SEEP/W وCTran/W می باشد تغییرات روند انتشار آلاینده هیدروکربنی نسبت به انواع خاک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل مدل با در نظر گرفتن محیط غیر اشباع خاک ارائه شده است تا این امکان را داشته باشیم که با دانستن نوع خاک، نحوه و سرعت انتشار آلاینده را پیشبینی کنیم و برای جلوگیری از پیشرفت آلودگی به اعماق بیشتر خاک و آلودگی منابع آب زیرزمینی اقدام کنیم. با توجه به نتایج بدست آمده از آنالیز عددی مشخص شد که عمق نفوذ آلاینده با ریزدانه تر شدن خاک به شدت کاهش می یابد. همچنین با بالا آمدن تراز آب زیر زمینی عمق نفوذ آلاینده در خاک ماسه ای کاهش می یابد. در بخش آخر این مقاله دو روش برای مهار آلودگی و جلوگیری از ورود آن به منابع آب زیرزمینی را مدل کردیم که با استفاده از نتایج آنالیز نرم افزار معلوم شد که استفاده از دیواره هایی از مصالح با نفوذپذیری بیشتر نسبت به خاک محل هم از لحاظ کاربردی و هم از لحاظ اقتصادی بسیار عالی می باشند.

کلمات کلیدی

, آلودگی هیدروکربنی, المان محدود, محیط غیر اشباع, نوع خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060183,
author = {کمیلی, آرش and اخترپور, علی},
title = {بررسی عددی انتشار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع},
booktitle = {چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی هیدروکربنی، المان محدود، محیط غیر اشباع، نوع خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی انتشار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع
%A کمیلی, آرش
%A اخترپور, علی
%J چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
%D 2016

[Download]