هفتمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , 2016-11-09

عنوان : ( مقایسه هضم بی هوازی دومرحله ای و فاز دمایی با هضم بی هوازی تک مرحله ای )

نویسندگان: سعید قنبری آزادپاشاکی , مهدی خجسته پور , علی ویسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، خلاصه ای از فرایند هضم بی هوازی و مقایسه فعالیت های تحقیقاتی فرآیندهای هضم بی هوازی دومرحله ای و هضم بی هوازی فازدمایی نسبت به تک مرحله ای را در بر می گیرد. این فرایندها نیز از نظر تخریب پاتوژن، حذف مواد جامد فرار، کیفیت پساب، کف، ثبات و عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، پیشنهاد شده است که تجزیه فاضلاب های دارای کربوهیدرات و اسید چرب کم در سیستم دوفاز صورت گیرد و در مقابل برای پسماندهای دارای کربوهیدرات کم و اسیدهای چرب بالا صادق نیست. همچنین سیستم هضم بی هوازی فازدمایی، مزایای استفاده هر یک از فرآیندهای ترموفیلیک و مزوفیلیک را با عدم وجود معایب هر یک از فرایندها، و تخریب پاتوژن و وجود کف که مرتبط با هضم VS مانند بو و بیثباتی در ارتباط با هضم ترموفیلیک و نرخ پایین مزوفیلیک می باشد را در برمی گیرد.

کلمات کلیدی

, بیوگاز, هضم تک مرحله ای, هضم دو مرحله ای, هضم فاز دمای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060199,
author = {قنبری آزادپاشاکی, سعید and خجسته پور, مهدی and ویسی, علی},
title = {مقایسه هضم بی هوازی دومرحله ای و فاز دمایی با هضم بی هوازی تک مرحله ای},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {بیوگاز، هضم تک مرحله ای، هضم دو مرحله ای، هضم فاز دمای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه هضم بی هوازی دومرحله ای و فاز دمایی با هضم بی هوازی تک مرحله ای
%A قنبری آزادپاشاکی, سعید
%A خجسته پور, مهدی
%A ویسی, علی
%J هفتمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی
%D 2016

[Download]