هفدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات , 2016-12-28

عنوان : ( تاثیر سه هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای جانبی ستون فقرات دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیرساختاری به روش فتوگرامتری )

نویسندگان: فاطمه علیرضائی نقندر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ددددددددددددد

کلمات کلیدی

دددددددددددد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060211,
author = {علیرضائی نقندر, فاطمه},
title = {تاثیر سه هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای جانبی ستون فقرات دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیرساختاری به روش فتوگرامتری},
booktitle = {هفدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دددددددددددد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سه هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای جانبی ستون فقرات دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیرساختاری به روش فتوگرامتری
%A علیرضائی نقندر, فاطمه
%J هفدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات
%D 2016

[Download]