همایش بین المللی اندیشه ها ،آثار و خدمات امیر علیشیر نوایی , 2015-02-07

عنوان : ( بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , مرتضی فیروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در قرن بیست و یک، قدرت نرم جایگاه و نقش ویژه ای یافته است و از اینرو تلاش کشورها در زمینه تقویت مولفه های قدرت نرم همچون فرهنگ و توسعه نفوذ فرهنگی در سایر کشورها است. لازم به ذکر است، در تعاملات فرهنگی بین کشورها می بایست ملاحظات مختلفی چون اشتراکات و حساسیت های فرهنگی و تمدنی کشورها در نظر گرفته شود، در غیر این صورت فرهنگ نه تنها به عنوان عامل پیوند دهنده دو ملت عمل نمی کند بلکه می تواند موجب ایجاد و تعمیق اختلافات بین دو کشور شود. در روابط ایران و ازبکستان برخی مولفه های فرهنگی-تمدنی همچون اسلام به عنوان دین مشترک، اشتراک های فرهنگی و مفاخر مشترک همچون امیرعلی شیر نوایی و حضور فرهنگ ایرانی در ازبکستان، جذابیت های میراث تمدنی، تاریخی و طبیعی برای گردشگری متقابل وجود دارد که می تواند موجب تقویت روابط دو کشور شود و در طرف مقابل برخی مولفه ها همانند اسلام سیاسی، مصادره فرهنگی مشاهیر علم و ادب ایران، شکاف مذهبی تشیع-تسنن و...می تواند موجب بروز اختلاف و سردی روابط بین دو کشور شود. این مقاله به بررسی فرصت ها و چالش های فرهنگی-تمدنی در روابط بین ایران و ازبکستان می پردازد.

کلمات کلیدی

, تعاملات فرهنگی, ایران و ازبکستان, فرصت ها, چالش ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060227,
author = {زرقانی, سیدهادی and فیروزی, مرتضی},
title = {بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان},
booktitle = {همایش بین المللی اندیشه ها ،آثار و خدمات امیر علیشیر نوایی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تعاملات فرهنگی، ایران و ازبکستان، فرصت ها، چالش ها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان
%A زرقانی, سیدهادی
%A فیروزی, مرتضی
%J همایش بین المللی اندیشه ها ،آثار و خدمات امیر علیشیر نوایی
%D 2015

[Download]