دومین کنگره بین المللی هفده هزار شهید ترور , 2015-08-30

عنوان : ( بررسی و تحلیل تهدیدات بیو تروریستی با تاکید بر ایران )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , سیدجواد موسوی زارع ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیوتروریسم یا «تروریسم بیولوژیک» یکی از انواع خطرناک حملات تروریستی است که با انتشار عوامل میکروبی زنده یا فراورده های آنها و به عبارت دقیق تر استفاده از «سلاح های بیولوژیک» درصدد تهدید حیات و هلاکت جمعیت های انسانی می باشد. پیشرفتهای اخیر در علوم زیستی از یکسو و سوء استفاده از نتایج پژوهش های علمی توسط گروههای تروریستی از سوی دیگر، منجر به این امر شده است که عوامل میکروبی و توکسین های بیولوژیک به سلاحی مهلک تبدیل شوند که به طور همزمان دو مقوله ی امنیت ملی و سلامت عمومی جوامع را مورد تهدید جدی قرار دهد. هزینه های ارزان، دسترسی و تهیه آسان، اثر گذاری فوری، گسترش سریع و تاثیر بسیار زیاد آن در گسترش احساس ناامنی با عث شده است که این نوع اقدامات تروریستی برای برخی گروههای تروریستی جذابیت بالایی داشته باشد. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر به بررسی حملات بیو تروریستی و اگروتروریستی صورت گرفته در جهان با تاکید بر کشور جمهوری اسلامی ایران بپردازد و همچنین عوامل بیولوژیکی که ممکن است توسط گروههای تروریستی برای حمله به کشورمان مورد استفاده قرار گیرد را مورد ارزیابی قرار دهد، .ضمن اینکه مهمترین روش ها و تاکتیک های مورد استفاده و مکان هایی که بیشتر مورد تهدید هستند نیز مورد اشاره قرارمیگیرند.

کلمات کلیدی

, امنیت, تهدید, بیوتروریسم, اگروتروریسم, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060231,
author = {زرقانی, سیدهادی and موسوی زارع, سیدجواد},
title = {بررسی و تحلیل تهدیدات بیو تروریستی با تاکید بر ایران},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی هفده هزار شهید ترور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امنیت،تهدید، بیوتروریسم، اگروتروریسم، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل تهدیدات بیو تروریستی با تاکید بر ایران
%A زرقانی, سیدهادی
%A موسوی زارع, سیدجواد
%J دومین کنگره بین المللی هفده هزار شهید ترور
%D 2015

[Download]