اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی , 2017-04-27

عنوان : ( تحلیل علل عدم موفقیت کشت گیاهان دارویی در شهرستان چناران )

نویسندگان: زری افشار , مریم قاسمی , پرویز رضوانی مقدم , خدیجه بوزرجمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون تقاضای گیاهان دارویی در ایران و جهان، کشت بعضی از گیاهان دارویی به دلیل سازگاری و عملکرد مطلوب و نیاز آبی پائین در شرایط خشک‌سالی کشور و نیز قابلیت تولید در زمین‌های کم‌بهره می‌تواند در افزایش بهره‌وری از منابع آب‌وخاک مؤثر واقع گردد. بر این اساس در دهه گذشته کشت گیاهان دارویی از سوی سازمان های متولی من جمله جهاد کشاورزی و بخش خصوصی در نواحی روستایی شهرستان چناران تشویق گردید اما موفقیتی حاصل نشد. لذا تحقیق حاضر باهدف شناسایی مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت کشاورزان در کشت گیاهان دارویی شهرستان چناران صورت گرفته است روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از جنبه هدف پژوهشی کاربردی می‌باشد، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS انجام شده است، واحد تحلیل در این مطالعه 245 بهره‌بردار کشاورز در 16 روستای شهرستان چناران بوده است. تعداد 13 شاخص به‌عنوان دلایل عدم موفقیت کشاورزان در این زمینه تعیین و سپس به کمک آزمون تی تک نمونه ای آزمون گردید. از دیدگاه کشاورزان عمده ترین دلیل عدم موفقیت کشت گیاهان دارویی «عدم حمایت نهادهای متولی در ارائه بذر و نشا» با میانگین 4.24 و سپس «حمایت ضعیف دولت از کشاورزانی که اقدام به کشت گیاهان دارویی می‌کنند» با میانگین 4.20 می باشد.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, دلایل عدم موفقیت, شهرستان چناران, کشاورزان, الگوی کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060320,
author = {افشار, زری and قاسمی, مریم and رضوانی مقدم, پرویز and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {تحلیل علل عدم موفقیت کشت گیاهان دارویی در شهرستان چناران},
booktitle = {اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی},
year = {2017},
location = {فریدونشهر, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی، دلایل عدم موفقیت، شهرستان چناران، کشاورزان، الگوی کشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل علل عدم موفقیت کشت گیاهان دارویی در شهرستان چناران
%A افشار, زری
%A قاسمی, مریم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
%D 2017

[Download]