نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه چغندر قند با استفاده از مایکوپارازیت های منطقه شاهرود در شرایط گلخانه )

نویسندگان: محبوبه عبدالهی , کامران رهنما , مجتبی ممرآبادی , فرخنده امتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل مقاله مراجعه شود

کلمات کلیدی

ندارد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060326,
author = {محبوبه عبدالهی and کامران رهنما and ممرآبادی, مجتبی and فرخنده امتی},
title = {بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه چغندر قند با استفاده از مایکوپارازیت های منطقه شاهرود در شرایط گلخانه},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ندارد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه چغندر قند با استفاده از مایکوپارازیت های منطقه شاهرود در شرایط گلخانه
%A محبوبه عبدالهی
%A کامران رهنما
%A ممرآبادی, مجتبی
%A فرخنده امتی
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]