پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری , 2016-11-08

عنوان : ( تاثیر نوع سوخت و عامل رقیق کننده بر پایداری حرارتی ذرات هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول )

نویسندگان: امیرمسعود غرویان , علی ببرزاده , سحر ملازاده بیدختی , عباس یوسفی , راضیه خوشحال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیدروکسی آپاتیت یکی از مهمترین مواد سرامیکی مورد استفاده در مصارف پزشکی میباشد. تولید نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سنتز احتراقی به دلیل سرعت زیاد و هزینه کمتر نسبت به سایر روشها، مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از این ذرات نیازمند انجام فرایندهایی مانند زینتر میباشد که سبب کاهش خواص مکانیکی به دلیل پایداری حرارتی کم آنها میشود. مولایت یکی از موادی است که میتواند با جلوگیری از رشد دانه ذرات هیدروکسی آپاتیت، سبب افزایش پایداری حرارتی شود. در این پژوهش سنتز پیش ماده مولایت به روش سل-ژل صورت گرفت و در حین فرایند سنتز احتراقی نانو پودر هیدروکسی آپاتیت، در نسبتهای مختلف به محلول اضافه شد و تاثیر آنها بر مورفولوژی و پایداری حرارتی بررسی گردید. برای این منظور از تترا اورتو سیلیکات و آلومینیوم نیترات 9 آبه برای تهیه مولایت و از کلسیم نیترات و آمونیوم هیدروژن فسفات به عنوان مواد اولیه و سوختهای گلایسین و اسید سیتریک استفاده شد. سپس با عملیات حرارتی در دو دمای مختلف، تاثیر نسبت مولایت و نوع سوخت بر پایداری حرارتی ذرات هیدروکسی آپاتیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسیها نشان داد که نسبت مولایت و نوع سوخت، سبب افزایش پایداری حرارتی پودرهای هیدروکسی آپاتیت میشود. بهترین نتایج از نظر پایداری حرارتی از سوخت گلایسین با نسبت 9/1 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, هیدروکسی آپاتیت , مولایت , سنتز درجا , پایداری حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060349,
author = {غرویان, امیرمسعود and ببرزاده, علی and ملازاده بیدختی, سحر and عباس یوسفی and راضیه خوشحال},
title = {تاثیر نوع سوخت و عامل رقیق کننده بر پایداری حرارتی ذرات هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {هیدروکسی آپاتیت ، مولایت ،سنتز درجا ،پایداری حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نوع سوخت و عامل رقیق کننده بر پایداری حرارتی ذرات هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول
%A غرویان, امیرمسعود
%A ببرزاده, علی
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A عباس یوسفی
%A راضیه خوشحال
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری
%D 2016

[Download]