پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری , 2016-11-08

عنوان : ( تاثیر میزان سوخت بر فریت 〖Ni〗_(0.5) 〖Zn〗_(0.5) 〖Fe〗_2 O_4 در روش سنتز احتراقی در محلول )

نویسندگان: نفیسه عزیزی , جلیل وحدتی خاکی , ارغوان وجدانی صغیر , ناهید جوادی بایگی , سحر ملازاده بیدختی , عباس یوسفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش فریت Ni_0.5 Zn_0.5 Fe_2 O_4 به کمک روش سنتز احتراقی در محلول تولید گردید. پودرهای تولیدی در سه نسبت مولی متفاوت از سوخت و اکسیدکننده (8/0 ، 1 ،4/1 F/O=) تهیه و با یکدیگر قیاس شد. ماکزیمم دمای احتراق در نمونه با 1F/O= (1093درجه سانتی گراد) رخ داد. طبق نتایج آنالیز XRD در تمام نمونه ها ، ساختار کریستالی اسپینل فریت متبلور شده است. تصاویر FESEM نشان می دهند که میزان سوخت تاثیر بسزایی بر موفولوژی و تخلخل فریت های تولیدی دارد. علاوه بر این، به گواه ارزیابی های مغناطیسی بیشترین مقدار مغناطش اشباع emu/g 49/55 در1 F/O= مشاهده شد. هم چنین تمامی نمونه ها دارای حلقه هیسترزیس باریک اند که نشان دهنده ی خاصیت نرم مغناطیس آن هاست.

کلمات کلیدی

, فریت نیکل-روی , سنتز احتراقی در محلول , نسبت سوخت به اکسیدکننده , مورفولوژی, خواص مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060360,
author = {عزیزی, نفیسه and وحدتی خاکی, جلیل and وجدانی صغیر, ارغوان and جوادی بایگی, ناهید and ملازاده بیدختی, سحر and عباس یوسفی},
title = {تاثیر میزان سوخت بر فریت 〖Ni〗_(0.5) 〖Zn〗_(0.5) 〖Fe〗_2 O_4 در روش سنتز احتراقی در محلول},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {فریت نیکل-روی ، سنتز احتراقی در محلول ، نسبت سوخت به اکسیدکننده ، مورفولوژی، خواص مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر میزان سوخت بر فریت 〖Ni〗_(0.5) 〖Zn〗_(0.5) 〖Fe〗_2 O_4 در روش سنتز احتراقی در محلول
%A عزیزی, نفیسه
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A وجدانی صغیر, ارغوان
%A جوادی بایگی, ناهید
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A عباس یوسفی
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری
%D 2016

[Download]