همایش ملی اطلاعات و مردم , 2016-11-05

عنوان : ( آسیب شناسی تکنیک¬های ارتباط سازمان¬های امنیتی با مردم )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دولت¬ها در حال حرکت به سمت سیاست¬گذاری های کنترلی و انضباطی هستند. رواج اقدامات تروریستی، جهان شدن تهدیدات بین الملل، شکل¬گیری شبکه های اجتماعی بار دیگر در قرن بیست و یکم تکنیک¬های جلب افکار عمومی، رضایت و اعتماد شهروندان به دستگاه های امنیتی را در مرکز توجه قرار داده است. در این مقاله سیاست به مثابه تکنیک نگریسته می¬شود و از منظری کاربردی سعی میگردد به شیوه های ارتباط مردم با دستگاه های امنیتی در سه دوره تاریخ مورد نقد و ارزیابی قرار بگیرد. دوره سنتی مبتنی بر حکومت¬های استبدادی و پاتریمونیال، دوره مدرن مبتنی بر حکومت های بوروکراتیک و عصر اطلاعات که حکومت های الکترونیکی شکل گرفته اند. در هر یک از این دوره ها تبلور امنیت، سازوبرگ اطلاعات، موضوعات تهدید امنیت کشور، شیوه ارتباط مردم با دستگاه‏های امنیتی و در نهایت آسیب شناسی و ارائه راه کار مورد تاکید قرار می¬گیرد. هدف نوشتار ارائه تکنیک‏هایی است که در عصر اطلاعات کمک کند تا مردم به سازوبرگ¬های امنیت در کشور آگاهی پیدا کنند، اعتماد لازم به آنها را داشته باشند و در برقراری نظم و امنیت ملی همدلانه برخورد کنند.

کلمات کلیدی

, امنیت ملی, سازوبرگ امنیت, شهروندان, تکنیک, عصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060377,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {آسیب شناسی تکنیک¬های ارتباط سازمان¬های امنیتی با مردم},
booktitle = {همایش ملی اطلاعات و مردم},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امنیت ملی، سازوبرگ امنیت، شهروندان، تکنیک، عصر اطلاعات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب شناسی تکنیک¬های ارتباط سازمان¬های امنیتی با مردم
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J همایش ملی اطلاعات و مردم
%D 2016

[Download]