همایش انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت , 2016-12-07

عنوان : ( پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ظهور انقلاب اسلامی در ایران ادبیات سیاسی جدیدی در اواخر قرن بیستم با عنوان ورود اسلام سیاسی به عرصه عمومی به وجود آمد. بازنمایی انقلاب اسلامی با رویدادهایی چون گروگان گیری در سفارت آمریکا، جنگ هشت ساله، حمایت ایران از حزب اله و حماس، طرفداری از جنبش‏های اسلامی، نفی اسرائیل، نقد غرب و سرمایه داری، ضدیت با رژیم های استبدادی عربی، تلاش برای ناکام گذاشتن آمریکا و ناتو در خاورمیانه، نفوذ داشتن در عراق، افغانستان، لبنان، سوریه و فلسطین، حمایت از انقلاب در یمن و بحرین و .... چهره¬ای خشونت طلب، جنگجو و تروریست از ایران در اذهان منطقه و جهان شکل داده است. این پژوهش سعی دارد با تعلیق آگاهی، شکاکیت و فرا رفتن از قصدیت های قدرت در منطقه و جهان به تفسیر و تحلیل جهان زیست اندیشه انقلاب اسلامی که ریشه در سنت ایرانی اسلامی دارد، بپردازد و نشان دهد که رگه های صلح طلبی، آبادانی، مشارکت مردم و گرایش به امنیت و ثبات در سازه ها و ساختار سیاست ایرانیان بعد از انقلاب وجود دارد. برای این منظور با استفاده از روش کیفی پدیدارشناسی و با ارجاع به متن قانون اساسی و درآوردن پدیدارهای اسلامی، شیعی، انقلابی، ملی و انسانی به واکاوی صلح خواهی ایرانی خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی

, پدیدارشناسی, صلح, انقلاب اسلامی, اندیشه سیاسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060378,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران},
booktitle = {همایش انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پدیدارشناسی، صلح، انقلاب اسلامی، اندیشه سیاسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J همایش انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت
%D 2016

[Download]