علوم قرآن و حدیث, دوره (49), شماره (98), سال (2017-7) , صفحات (123-148)

عنوان : ( حدیث قرب نوافل، مفهوم شناسی و کاربرد آن در تفسیر تسنیم )

نویسندگان: طاهره ناجی صدره , علی اکبر ربیع نتاج , عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از برجسته ترین جلوه های عرفانی تفسیر تسنیم، استناد مکرّر مفسر به حدیث قدسی قرب نوافل است؛ این حدیث که در بین عارفان و اهل معنا بسیار مشهور است، بر این معنا تکیه دارد که انسان در اثر انجام نوافل، محبوب خدا شده و در نتیجه، پروردگار متعال مجاری ادراکی و تحریکی او را بر عهده می‌گیرد. این پژوهش از طریق بررسی مهم ترین موارد استناد مفسر به حدیث مزبور و مقایسه با نوع استناد دیگر تفاسیر بویژه تفاسیر عرفانی، بر آن است تا جایگاه ویژه و بدیع آن را در تسنیم به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های روایی و عرفانی آن نشان دهد؛ جلوه ای که مبانی عرفان اسلامی در آن با تکیه بر سنت صحیح ارائه شده است. شرح دقیق مراد آیات، حلّ معضلات تفسیری و پاسخ به برخی از شبهات مربوط به عصمت انبیا و ائمه علیهم السلام به استناد حدیث قرب نوافل، از مصادیق کاربرد این حدیث در تفسیر تسنیم است.

کلمات کلیدی

, تفسیر تسنیم, حدیث قرب نوافل, تفاسیر عرفانی, جوادی آملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060381,
author = {طاهره ناجی صدره and علی اکبر ربیع نتاج and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {حدیث قرب نوافل، مفهوم شناسی و کاربرد آن در تفسیر تسنیم},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2017},
volume = {49},
number = {98},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {123--148},
numpages = {25},
keywords = {تفسیر تسنیم، حدیث قرب نوافل، تفاسیر عرفانی، جوادی آملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حدیث قرب نوافل، مفهوم شناسی و کاربرد آن در تفسیر تسنیم
%A طاهره ناجی صدره
%A علی اکبر ربیع نتاج
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2017

[Download]