علوم و فنون بسته بندی, دوره (7), شماره (27), سال (2016-11) , صفحات (18-29)

عنوان : ( مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه )

نویسندگان: گیسو ملکی , ناصر صداقت , مهدی فرهودی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) تازه یک سیستم دینامیک بوده و متکی بر اصلاح اتمسفر درون بسته می باشد که حاصل از دو فرایند تنفس محصول و انتقال گازها از میان فیلم بسته بندی بوده و منجر به ایجاد اتمسفری با مقدار CO2 بالاتر و O2 کمتر می گردد. چالش این است که چگونه مدل های ریاضی برای نشان دادن تنفس محصول و نفوذپذیری بسته ارائه شود تا طراحی بسته بندی ساده گشته و همچنین در زمان و هزینه طراحی MAP به طور سنتی و آزمون و خطا صرفه جویی شود. هدف از این تحقیق کاربرد مدل ریاضی در طراحی MAP برای محصولات تازه می باشد. مدل های ریاضی برای تنفس محصول و نفوذپذیری محصول در نرم افزار برنامه نویسی MATLAB وارد شده و محاسبه می گردند. در این طراحی می توان نرخ تنفس، وابستگی دمایی تنفس و نفوذ پذیری را مدل سازی کرده و در نهایت فیلم مناسب، وزن بهینه محصول درون بسته، دمای بهینه و مقدار مناسب گازها را مشخص نمود.

کلمات کلیدی

, مذل سازی, طراحی MAP, بسته بندی , محصولات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060413,
author = {ملکی, گیسو and صداقت, ناصر and مهدی فرهودی and محبی, محبت},
title = {مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {27},
month = {November},
issn = {2228-6675},
pages = {18--29},
numpages = {11},
keywords = {مذل سازی; طراحی MAP; بسته بندی ; محصولات تازه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه
%A ملکی, گیسو
%A صداقت, ناصر
%A مهدی فرهودی
%A محبی, محبت
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2016

[Download]