علوم و فنون بسته بندی, دوره (7), شماره (26), سال (2016-8) , صفحات (6-17)

عنوان : ( مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فناوری های جدید بسته بندی مواد غذایی )

نویسندگان: فروغ السادات طبیب لقمانی , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب فعال یک محصول در رقابت با سایر محصولات تعریف موفقیت محصول است.کاربرد یک فنّاوری جدید می¬تواند روی این انتخاب تأثیر بگذارد. فنّاوری¬های جدید بسته¬بندی نقش مرکزی در صنعت غذا ایفا می¬کند. تنها در صورتی که یک بسته¬بندی جدید مورد توجّه و انتخاب مصرف¬کنندگان قرار گیرد، می¬تواند در بازار فروش موفق بوده و برای تولیدکنندگان سود¬آور باشد به همین دلیل آگاهی داشتن از چگونگی واکنش و پاسخ مصرف¬کنندگان به این فنّاوری¬های نوین برای سازندگان و فرآوری¬کنندگان غذا و بسته¬بندی ضروری است. یکی از کارهای مهم تمرکز بر روی تخمین ترس مصرف¬کنندگان از انتخاب نوآوری¬های موجود در عرصه بسته¬بندی مواد غذایی است. برای این منظور از مقیاس سنجش ترس از نوآوری¬های غذایی به عنوان ابزاری برای کمّی¬سازی ساده درجه رد فنّاوری جدید بسته¬بندی استفاده می¬شود. تحقیقات مختلف در زمینه فنّاوری¬های جدید بسته¬بندی غذایی نشان می¬دهد اکثریت افراد در دسته با ترس متوسط از نوآوری قرار دارند. علاوه بر عوامل خارجی نظیر طراحی بسته، اطلاع¬رسانی جامع و مبسوط در مورد مزایا و معایب نوآوری بسته¬بندی نقش معناداری در تغییر تمایل به خرید مصرف کننده بسته غذایی خواهد داشت بنابراین روش¬های درک فرآیند تصمیم¬گیری برای خرید و تأثیر اطّلاعات و عوامل مختلف بر آن ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, بسته بندی , فناوری های جدید , مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060428,
author = {طبیب لقمانی, فروغ السادات and صداقت, ناصر},
title = {مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فناوری های جدید بسته بندی مواد غذایی},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {26},
month = {August},
issn = {2228-6675},
pages = {6--17},
numpages = {11},
keywords = {بسته بندی ; فناوری های جدید ; مصرف کننده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فناوری های جدید بسته بندی مواد غذایی
%A طبیب لقمانی, فروغ السادات
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2016

[Download]