علوم و فناوری جوشکاری ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2016-10) , صفحات (84-91)

عنوان : ( بررسی رفتار خوردگی جوش فولاد مارتنزیتی 420 با استفاده از فلز پرکننده های ER420 ، ER309 L ، ER308L در محیط 3.5% کلرید سدیم در حضور و عدم حضور گاز دی اکسید کربن )

نویسندگان: مهدی لشکری قوچانی , بهروز بیدختی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق فولاد پایه ی 420 مارتنزیتی با استفاده از فلز پرکننده های مختلف ER420 ، ER309 L ، ER308L با استفاده از روش جوشکاری GTAW جوشکاری شد. سپس خوردگی این فولادها در محیط 3.5% کلرید سدیم با حضور و بدون حضور گاز دی اکسید کربن توسط آزمون های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که جوش های حاصل از فلز پرکننده ER308Lو ER309L مقاومت بالای خوردگی را به علت بالاتر بودن مقدار کروم از خود نشان دادند و همچنین فولاد زمینه 420 در منطقه متاثر از حرارت ER309L دچار حساسیت شده است. همچنین حضور گاز دی اکسید کربن می تواند پتانسیل حفره دار شدن را در تمامی نمونه ها پایین آورد. به علاوه این گاز محلول را اسیدی کرده و پتانسیل خوردگی را تا مقادیر 500 - میلی ولت نسبت به الکترود مرجع کالومل پایین می آورد و جریان رویینگی را نیز در تمامی نمونه های فولاد زنگ نزن افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, خوردگی, جوشکاری, فولاد زنگ نزن, مارتنزیت, پلاریزاسیون پتانسیودینامیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060448,
author = {مهدی لشکری قوچانی and بیدختی, بهروز},
title = {بررسی رفتار خوردگی جوش فولاد مارتنزیتی 420 با استفاده از فلز پرکننده های ER420 ، ER309 L ، ER308L در محیط 3.5% کلرید سدیم در حضور و عدم حضور گاز دی اکسید کربن},
journal = {علوم و فناوری جوشکاری ایران},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {October},
issn = {2476-583X},
pages = {84--91},
numpages = {7},
keywords = {خوردگی، جوشکاری، فولاد زنگ نزن، مارتنزیت، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار خوردگی جوش فولاد مارتنزیتی 420 با استفاده از فلز پرکننده های ER420 ، ER309 L ، ER308L در محیط 3.5% کلرید سدیم در حضور و عدم حضور گاز دی اکسید کربن
%A مهدی لشکری قوچانی
%A بیدختی, بهروز
%J علوم و فناوری جوشکاری ایران
%@ 2476-583X
%D 2016

[Download]