هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-08

عنوان : ( همسانهسازی آنتیژن omp31 باکتری بروسلا ملیتنسیس متصل شده به اینترلوکین II در باکتری DH5α )

نویسندگان: محمدهادی سخاوتی , مهدیه نقوی شهرضا , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا نصیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری بروسلوز )تب مالت ( یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است . عامل این بیماری بروسلا نام دارد. مهمترین گونه ای که در انسان ایجاد بیماری میکند، بروسلا ملیتنسیس می باشد. سایتوکاینها، پروتئین ها یا گلیکوپروتئین هایی با وزن مولکولی کم بوده و به عنوان تنظیم کننده های قوی پاسخ های ایمنی هستند و به عنوان ادجوانت ایمنی عمل می نمایند. اینترلوکین II یکی از سایتوکین های مهم بدن است که از گلبول های سفید ترشح می شود و در پاسخ های التهابی و ایمنی نقش دارد. این پژوهش با هدف ساختن کایمر Omp31 و اینترلوکین II ، و انجام فعالیت های بیوانفورماتیک آن، توسط روش های مهندسی ژنتیک با هدف تولید واکسن نوترکیب به منظور پیشگیری از این بیماری صورت گرفت. توالی آنتی ژنی Omp31 و اینترلوکین II با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر شدند. عمل اتصال و تولید کایمر دو قطعه مد نظر با استفاده از لینکر (EAAAK)2 انجام شد. قطعه کایمر ساخته شده به داخل میزبان DH5α بعد از عمل کلون، در وکتور تکثیری انتقال داده شد. نتایج نشان داد که همسانه سازی این قطعه به داخل وکتور به درستی صورت گرفته است

کلمات کلیدی

تب مالت_ بروسلا ملتینسیس_ OMPs _اینترلوکین_ سایتوکین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060469,
author = {سخاوتی, محمدهادی and نقوی شهرضا, مهدیه and طهمورث پور, مجتبی and نصیری, محمدرضا},
title = {همسانهسازی آنتیژن omp31 باکتری بروسلا ملیتنسیس متصل شده به اینترلوکین II در باکتری DH5α},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {تب مالت_ بروسلا ملتینسیس_ OMPs _اینترلوکین_ سایتوکین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T همسانهسازی آنتیژن omp31 باکتری بروسلا ملیتنسیس متصل شده به اینترلوکین II در باکتری DH5α
%A سخاوتی, محمدهادی
%A نقوی شهرضا, مهدیه
%A طهمورث پور, مجتبی
%A نصیری, محمدرضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]