سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2016-09-05

عنوان : ( ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز چاودار و گیاه لوبیا در مرحله جوانی زنی )

نویسندگان: زینب آشنا , علی گنجعلی , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تعیین اثرات آللوپاتیک عصاره ریشه گیاه زردآلو بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زراعیلوبیا و علف هرز چاودار ، آزمایشی در سال 1394 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .آزمایش به صورت فاکتوریلدارای سه تکراربود. تیمارهای آزمایشی از سطوح مختلف 50 ، 75 و 100 درصد عصاره آبی ریشه گیاه زردآلو انتخاب شدند و اثرات ممانعت کنندگی سطوح تیماری فوق بر جوانه زنیچاودار و لوبیا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره آبی ریشه زردآلو بر خصوصیات جوانه زنی علف هرز چاودار دارای اثرات بازدارنده بود درحالیکه عصاره مذکور تاثیری بر ویژگی های رشد گیاه زراعیلوبیا نداشت.

کلمات کلیدی

, آللوپاتیک , جوانه زنی, زردآلو , چاودار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060482,
author = {آشنا, زینب and گنجعلی, علی and چنیانی, منیره},
title = {ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز چاودار و گیاه لوبیا در مرحله جوانی زنی},
booktitle = {سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آللوپاتیک ، جوانه زنی، زردآلو ، چاودار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز چاودار و گیاه لوبیا در مرحله جوانی زنی
%A آشنا, زینب
%A گنجعلی, علی
%A چنیانی, منیره
%J سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2016

[Download]