همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , 2016-08-18

عنوان : ( بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز تاج خروس و گیاه ذرت در مرحله جوانی زنی )

نویسندگان: زینب آشنا , علی گنجعلی , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین اثرات آللوپاتیک عصاره ریشه گیاه زردآلو بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زراعی ذرت و علف هرز تاج خروس ، آزمایشی در سال 1394 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد .این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی از سطوح مختلف 50 ، 75 و 100 درصد عصاره آبی ریشه گیاه زردآلو انتخاب شدند که اثرات ممانعت کنندگی سطوح تیماری فوق بر جوانه زنی علف هرز تاج خروس و گیاه زراعی ذرت مورد بررسی قرار گرفت. بذور علف هرز تاج خروس و ذرت داخل پتری ها تحت تیمار های فوق قرار گرفته و وضعیت جوانه زنی آنها بصورت روزانه مورد بررسی قرار گرفت تا درصد و سرعت جوانه زنی آنها ارزیابی شد . نتایج آزمایش نشان داد که عصاره آبی ریشه زردآلو بر خصوصیات جوانه زنی علف هرزتاج خروس دارای اثرات بازدارنده بود بطوریکه در غلظت 75 درصد دارای بیشترین تاثیر بود درحالیکه عصاره مذکور تاثیری بر ویژگی های رشد گیاه زراعی ذرت نداشت.

کلمات کلیدی

, آللوپاتیک , جوانه زنی, زردآلو , تاج خروس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060483,
author = {آشنا, زینب and گنجعلی, علی and چنیانی, منیره},
title = {بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز تاج خروس و گیاه ذرت در مرحله جوانی زنی},
booktitle = {همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آللوپاتیک ، جوانه زنی، زردآلو ، تاج خروس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز تاج خروس و گیاه ذرت در مرحله جوانی زنی
%A آشنا, زینب
%A گنجعلی, علی
%A چنیانی, منیره
%J همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
%D 2016

[Download]