پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (8), شماره (30), سال (2016-9) , صفحات (37-59)

عنوان : ( تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود )

نویسندگان: محمد ملازاده , محمود لاری دشت بیاض , محمدجواد ساعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود و بررسی تفاوت مدیریت سود در شرکت‌های دارای مدیرعامل با دانش مالی و سایر شرکتها است. جهت انجام این پژوهش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی به صورت جداگانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (130 شرکت) پرداخته شد. نوع مدرک تحصیلی بعنوان معیاری جهت اندازه گیری دانش مالی مدیرعامل در نظر گرفته شده است. جهت تحلیل داده­های پژوهش، از مدل­های رگرسیونی چند متغیره ترکیبی/ تلفیقی و همچنین آزمون برابری میانگین استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان می‌دهد که دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود شرکت براساس رویدادهای واقعی و اقلام تعهدی اختیاری تاثیر ندارد. از طرف دیگر تفاوت معنی داری بین مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی اختیاری و مبتنی بر رویدادهای واقعی در شرکتهای با مدیرعامل دارای دانش مالی و سایر شرکتها وجود ندارد.

کلمات کلیدی

دانش مالی مدیرعامل؛ مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی؛ مدیریت سود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060490,
author = {ملازاده, محمد and لاری دشت بیاض, محمود and ساعی, محمدجواد},
title = {تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {30},
month = {September},
issn = {2383-0379},
pages = {37--59},
numpages = {22},
keywords = {دانش مالی مدیرعامل؛ مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی؛ مدیریت سود واقعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود
%A ملازاده, محمد
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A ساعی, محمدجواد
%J پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
%@ 2383-0379
%D 2016

[Download]