کنفرانس ملی علوم جغرافیا , 2016-11-01

عنوان : ( تحلیل نظری تاثیر مبلمان روستایی در کیفیت محیط کالبدی )

نویسندگان: ثریا عزیزی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روستا کالبد زندگی است که روح پرهیاهوی انسان ها و طبیعت در آن دمیده می شود و فضای به همراه مبلمان زیبا، آذین این کالبد است. تاریخ پیدایش مبلمان روستایی با تولد اولین روستاها عجین است و قدمتی دیرینه دارد. هر تمدن و ملیتی با توجه به فرهنگ، دین، آداب و سنن خود اقدام به طراحی فضاهای زندگی و در نهایت ساخت آن فضاها می کند. درگذشته، قرارگیری برخی از بناها با کاربردهای عمومی در مجاورت فضاهای عمومی، محیطی بسیار مناسب و دلنشین، جهت توقف عابرین پیاده، ایجاد می نمود که نمونه هایی از این قبیل به عنوان عناصر ابتدایی مبلمان روستایی به شمار می رفت. اما با گذشت زمان و ورود تکنولوژی مدرن و از همه مهم تر، ورود اتومبیل به زندگی انسانی، و مهاجرت روستاییان به شهرها و بیکاری، ساختار روستا نیز دگرگون شده است زیرا متناسب با گذشت زمان و تحولات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، نیازمندی های رفاهی روستاییان نیز دچار تغییر و تحول شده است. بر این اساس در بعد کالبدی نیز روستاییان جهت افزایش رفاه خود نیازمند به عناصر کالبدی کاربردی متعددی می باشند که امروزه از آنها به عنوان مبلمان فضای کالبدی یاد می شود که تکمیل کننده زندگی انسانی در سکونتگاه ها می باشد. اجزای مبلمان روستایی، دارای دو ویژگی اساسی می تواند باشد؛ کاربردی بودن و زیبایی و در صورت داشتن هر دو ویژگی، می تواند نیاز عملکردی و بصری افراد را به صورت توأمان برآورده سازد. لذا به طور کلی مبلمان روستایی مناسب و کارآمد نه تنها موجب ارتقاء کیفیت محیط روستایی می شود و تاثیر مطلوبی بر ذهن افراد می گذارد، بلکه می تواند در آنها حس تعلق خاطر نسبت به فضای روستایی به وجود آورد. در این پژوهش سعی بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ضرورت ایجاد مبلمان در فضای روستا و نیز تاثیرات گوناگون آنها در محیط کالبدی روستا پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, مبلمان روستایی, روستا, کیفیت محیط, کالبد روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060496,
author = {عزیزی, ثریا and سجاسی قیداری, حمداله and شایان, حمید},
title = {تحلیل نظری تاثیر مبلمان روستایی در کیفیت محیط کالبدی},
booktitle = {کنفرانس ملی علوم جغرافیا},
year = {2016},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {مبلمان روستایی، روستا، کیفیت محیط، کالبد روستایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل نظری تاثیر مبلمان روستایی در کیفیت محیط کالبدی
%A عزیزی, ثریا
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A شایان, حمید
%J کنفرانس ملی علوم جغرافیا
%D 2016

[Download]