تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (51), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (541-567)

عنوان : ( شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایران )

نویسندگان: فرهاد ترحمی , مسعود همایونی فر , مهدی خداپرست مشهدی , محمدرضا لطفعلی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران است. برای این منظور، با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1390 مناطق نفت‌خیز ایران، پیوند‌های بین بخشی و زنجیره‌های تولید شناسایی می‌شوند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که گرچه بخش نفت‌خام و گاز طبیعی، 50 درصد از ستانده منطقه را به خود اختصاص داده است، ولی جزء بخش‌های پیشرو محسوب نمی‌شود. در مقابل، بخش ساخت انواع ماشین آلات به‌عنوان بخش پیشروی منطقه لحاظ می‌شود. بررسی زنجیره‌های تولید مناطق نفت‌خیز ایران نشان می‌دهد که بخش کک و مواد شیمیایی طولانی‌ترین زنجیره را در منطقه دارا می‌باشد، همچنین تاثیرات دو بخش برق و بانک و بیمه بر بخش نفت‌خام و گاز طبیعی، مستقیم است. افزون بر این، گرچه دو بخش تامین آب و گاز در منطقه دارای مزیت نسبی هستند، ولی در زنجیره تولید منطقه نقشی ندارند.

کلمات کلیدی

, مناطق نفت‌خیز ایران, جدول داده – ستانده, میانگین طول انتشار, بخش پیشرو, زنجیره تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060497,
author = {ترحمی, فرهاد and همایونی فر, مسعود and خداپرست مشهدی, مهدی and لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایران},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2016},
volume = {51},
number = {3},
month = {December},
issn = {0039-8969},
pages = {541--567},
numpages = {26},
keywords = {مناطق نفت‌خیز ایران، جدول داده – ستانده، میانگین طول انتشار، بخش پیشرو، زنجیره تولید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایران
%A ترحمی, فرهاد
%A همایونی فر, مسعود
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2016

[Download]