چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران , 2016-07-20

عنوان : ( خصوصیات ریخت شناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles (1861) Actinoptergii: Cyprinidae در رودخانه تبارک آباد خراسان رضوی )

نویسندگان: فائزه یزدانی مقدم , سیدمحمد فردانیان , جمشید درویش , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , مهوش سیفعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف مشخص کردن خصوصیات ریخت شناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles در رودخانه تبارک آباد از حوضه آبریز هریرود انجام گرفته است. تعداد 20 نمونه در فروردین و اردیبهشت ماه 1395 بوسیله الکتروشوکر صید شدند. . 28 صفت ریخت سنجی بوسیله کولیس دیجیتال با دقت 0.1 میلی متر اندازه گیری شد .طول کل (TL) نمونه های مطالعه شده در دامنه 59-92 میلیمتر و طول استاندارد (SL) نیز در دامنه 72-76 میلیمتر قرار داشتند. بیشترین و کمترین اندازه عرض بدن به ترتیب 22.74 و 7.53 بود. 11 صفت شمارشی با استفاده از لوپ با بزرگنمایی 10 برابر شمارش گردید. باله پشتی بترتیب دارای14 شعاع نرم و 1 شعاع سخت، باله مخرجی8 -9 شعاع ، باله سینه ای 14-16 شعاع و باله شکمی 7-8 شعاع داشتند. تعداد فلسهای شمارش شده خط جانبی در نمونه ها 37-42 بودند. صفات مشخص کننده این گونه در مقایسه با گونه های دیگرماهی های خیاطه ، وجود تعداد اندکی فلس یا بدون فلس بودن در ناحیه سینه ، پوزه نسبتا نوک تیز و دهان انتهایی با شکاف دهانی در نیمه بالایی و همچنین چشمان بزرک با قطری تقریبا برابر با فاصله بین دو چشم است. ماهی خیاطه در این منطقه با گونه های دیگر این جنس در حوضه خزر و هریرود مورد مقایسه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ماهی خیاطه, ریخت شناسی, رودخانه تبارک آباد, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060500,
author = {یزدانی مقدم, فائزه and فردانیان, سیدمحمد and درویش, جمشید and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and مهوش سیفعلی},
title = {خصوصیات ریخت شناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles (1861) Actinoptergii: Cyprinidae در رودخانه تبارک آباد خراسان رضوی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماهی خیاطه، ریخت شناسی، رودخانه تبارک آباد، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خصوصیات ریخت شناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles (1861) Actinoptergii: Cyprinidae در رودخانه تبارک آباد خراسان رضوی
%A یزدانی مقدم, فائزه
%A فردانیان, سیدمحمد
%A درویش, جمشید
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A مهوش سیفعلی
%J چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران
%D 2016

[Download]