همایش ملی زن و پایداری محیط زیست در مناطق روستایی , 2016-10-15

عنوان : ( تحلیل بررسی نگرش زیست در بین زنان روستا مطالعه موردی دهستان زنگلانلو )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , امین فعال جلالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحران زیست محیطی حاضر در اثر فقدان آگاهی های زیستی و ضعف آموزش کافی بشر در مدیریت پایدار محیط زیست می باشد. بدیهی است که این فقدان آگاهی و ضعف آموزش مناسب، نگرش های زیست محیطی افراد را نیز تحت تأثیر قرار داده و در نهایت بحران های زیست محیطی با منشأ انسانی حادث خواهد شد. تحلیل نگرش های زیست محیطی در محیط های روستایی که بخش اعظمی از فعالیت ها مرتبط با محیط زیست می باشد بسیار ضروری است. در این میان زنان به عنوان نیروهای فعال در محیط های روستایی می توانند با برخورداری از نگرش های مثبت زیست محیطی، تاثیرگذار در پایدار سازی محیط زیست از جهات گوناگون باشند. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش زیست محیطی زنان روستایی در دهستان زنگلانلو از توابع بخش لطف آباد شهرستان درگز می باشد. روش انجام پژوهش توصیقی تحلیلی می باشد و - ابزار گردآوری اطلاعات بر اساس پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پس از گردآوری اطلاعات، با استفاده از مدل های آماری T تک نمونه ای و همچنین بررسی میانگین ها در هر کدام از مولفه ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که نگرش های زیست محیطی زنان روستایی منطقه مورد مطالعه نسبت به شاخص های حفاظت از محیط زیست، عدم آلوده کردن منابع و حفاظت از آن و رعایت بهداشت محیط بالاتر از حد متوسط می باشد و در رابطه با شاخص های عدم استفاده از ماشین آلات در کشاورزی و تولید محصولات سالم پایین تر از سطح متوسط می باشد.

کلمات کلیدی

, محیط زیست, زنان روستایی, نگرش زیست محیطی, دهستان زنگلانلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060505,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and فعال جلالی, امین},
title = {تحلیل بررسی نگرش زیست در بین زنان روستا مطالعه موردی دهستان زنگلانلو},
booktitle = {همایش ملی زن و پایداری محیط زیست در مناطق روستایی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {محیط زیست، زنان روستایی، نگرش زیست محیطی، دهستان زنگلانلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل بررسی نگرش زیست در بین زنان روستا مطالعه موردی دهستان زنگلانلو
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A فعال جلالی, امین
%J همایش ملی زن و پایداری محیط زیست در مناطق روستایی
%D 2016

[Download]