هفدهمین کنگره خوردگی , 2016-12-06

عنوان : ( اثر غلظت اتیلن گلایکول بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول نمکی دارای یون نیتریت با استفاده از روش¬های پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی )

نویسندگان: حسین خانی , رضا عارفی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، اثر اتیلن گلایکول بر رفتار خوردگی فولاد کربنی A106 در محلول حاوی ppm 600 نیتریت و ppm 300 یون کلر با استفاده از روش پلاریزاسیون دینامیکی و امپدانس الکتروشیمیایی در دمای محیط بررسی شده است. نتایج نشان داد که افزایش درصد حجمی اتیلن گلایکول تا 50 درصد حجمی سبب کاهش قابل توجهی در جریان خوردگی می¬شود. اگرچه در غلظت 30 درصد حجمی اتیلن گلایکول، سیستم دارای بیشترین تمایل برای ایجاد لایه غیر فعال در سطح فلز بواسطه اثر همکاری یون¬های نیتریت و هیدروکسیل است. نتایج اندازه¬گیری¬های پلاریزاسیون دینامیکی دارای تطابق خوب با نتایج امپدانس الکتروشیمیایی در بیان رفتار خوردگی سیستم است.

کلمات کلیدی

, فولاد کربنی, بازدارنده, اتیلن گلایکول, پلاریزاسیون دینامیکی, امپدانس الکتروشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060508,
author = {خانی, حسین and عارفی نیا, رضا},
title = {اثر غلظت اتیلن گلایکول بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول نمکی دارای یون نیتریت با استفاده از روش¬های پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی},
booktitle = {هفدهمین کنگره خوردگی},
year = {2016},
location = {بندر عباس, ايران},
keywords = {فولاد کربنی، بازدارنده، اتیلن گلایکول، پلاریزاسیون دینامیکی، امپدانس الکتروشیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر غلظت اتیلن گلایکول بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول نمکی دارای یون نیتریت با استفاده از روش¬های پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی
%A خانی, حسین
%A عارفی نیا, رضا
%J هفدهمین کنگره خوردگی
%D 2016

[Download]