نشست منطقه ای موسسه بین المللی مطالعات آسیای میانه و همایش بین المللی جاده ابریشم(ایکاس) , 2016-10-15

عنوان : ( جاده ابریشم،زبان سغدی و داستانهای شرقی-غربی )

نویسندگان: محمد تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

راه ابریشم،زبان سغدی، قصه های شرقی-غربی، تعامل زبانی-ادبی

کلمات کلیدی

, راه ابریشم, زبان سغدی, قصه های شرقی-غربی, تعامل زبانی-ادبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060544,
author = {تقوی, محمد},
title = {جاده ابریشم،زبان سغدی و داستانهای شرقی-غربی},
booktitle = {نشست منطقه ای موسسه بین المللی مطالعات آسیای میانه و همایش بین المللی جاده ابریشم(ایکاس)},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {راه ابریشم،زبان سغدی، قصه های شرقی-غربی، تعامل زبانی-ادبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جاده ابریشم،زبان سغدی و داستانهای شرقی-غربی
%A تقوی, محمد
%J نشست منطقه ای موسسه بین المللی مطالعات آسیای میانه و همایش بین المللی جاده ابریشم(ایکاس)
%D 2016

[Download]