سومین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در مهندسی عمران معماری و شهرسازی , 2016-09-16

عنوان : ( بررسی رفتار لرزه¬ای پل بزرگراه محک با استفاده از سه روش کنترل غیرفعال )

نویسندگان: عباس کرم الدین , ریحانه حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، ابتدا جداساز اجرا شده در پل محک، با جداساز هوشمند از آلیاژ حافظه¬دار شکلی جایگزین شده تا ظرفیت میرایی و بازیابی شکل اولیه آن تقویت گردد؛ سپس نتایج تحلیل غیرخطی پل، با پاسخ¬های متناظر در صورت استفاده از میراگر با آلیاژ مس دار]1[ و هم¬چنین میراگر غیرخطی]2[ مقایسه شده است. از بین آلیاژهای حافظه¬دار مختلف با رفتار و خصوصیات متنوع، آلیاژ آهن دار FeNiCuAlTaB با کرنش سوپر الاستیک 13.5%، با پیکربندی ضربدری انتخاب شده است. نتایج نشان دادند سیستم جداساز جدید با تقریب خوبی می¬تواند جایگزین میراگرهای غیرخطی شود درحالی¬که نسبت به آن¬ها ارزان‌تر بوده و ساخت و نگهداری آسان‌تری نیز دارد؛ اگر جداساز هوشمند معرفی شده از منظر قطر سیم¬ها و میرایی لاستیک‌های مورد استفاده، تقویت شود می¬تواند جایگزین مناسب دستگاه نسبتاً پیچیده میراگر آلیاژ مس دار نیز باشد.

کلمات کلیدی

, پل محک , آلیاژ حافظه¬دار شکلی, جداساز لرزه‌ای, کنترل سازه, آلیاژ حافظه دار آهنی, آلیاژ حافظه¬دار مسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060550,
author = {کرم الدین, عباس and حسینی, ریحانه},
title = {بررسی رفتار لرزه¬ای پل بزرگراه محک با استفاده از سه روش کنترل غیرفعال},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در مهندسی عمران معماری و شهرسازی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پل محک ، آلیاژ حافظه¬دار شکلی، جداساز لرزه‌ای، کنترل سازه، آلیاژ حافظه دار آهنی، آلیاژ حافظه¬دار مسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار لرزه¬ای پل بزرگراه محک با استفاده از سه روش کنترل غیرفعال
%A کرم الدین, عباس
%A حسینی, ریحانه
%J سومین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در مهندسی عمران معماری و شهرسازی
%D 2016

[Download]