مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (8), سال (2016-11) , صفحات (281-292)

عنوان : ( بررسی و مقایسه عملکرد سیستم تبرید جذب سطحی با بکارگیری حرارت‏های اتلافی موتور دیزل خودروهای سنگین )

نویسندگان: سیدبهزاد گل پرور , میلاد محمدزاده کوثری , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میزان بالای اتلاف حرارت در موتورهای دیزلی که با آب خنک می‏شوند، محققان را بر آن داشته تا با بکارگیری این حرارت‏های اتلافی به عنوان انرژی ورودی سیستم سرمایشی خودروهای سنگین راندمان موتورها را افزایش دهند. سیستم‏های تبرید جذب سطحی با توجه به مزایایی که دارند گزینه مناسبی برای این مقصود هستند. حرارت‏های اتلافی موتور به دو بخش عمده اتلاف حرارت در گازهای اگزوز و حرارت هدر رفته آب خنک¬کن موتور در رادیاتور تقسیم می¬شود و بکارگیری هر کدام از این دو به عنوان انرژی ورودی سیستم تبرید جذب سطحی تجهیزات و جفت جاذب و جذب‏شونده خاص خود را می‏طلبد. در این مقاله با استفاده از یک مدلسازی جامع هر دو سیستم تبرید جذب سطحی آب رادیاتوری با جفت کاری سیلیکاژل-آب و اگزوزی با جفت کاری زئولیت-آب شبیه‏سازی شده است. دو سیستم در یک مبدل بستر جاذب یکسان و در شرایط محیطی مشابه مورد مقایسه قرار گرفته و بر مبنای آن سیستمی که عملکرد مناسب‏تری دارد تعیین می‏گردد. شبیه‏سازی‏ها نشان داد که سیستم تبرید جذب سطحی با انرژی ورودی گازهای اگزوز توانایی بالاتری در تولید سرمایش دارد. همچنین عملکرد هر دو سیستم در شرایط محیطی متغیر نیز مورد بررسی قرار گرفت که بررسی‏ها نشان داد با افزایش دمای محیط عملکرد هر دو سیستم تبرید جذب سطحی به صورت تقریبا خطی افت پیدا می‏کند که این افت در سیستم تبرید آب رادیاتوری شدیدتر از سیستم اگزوزی است.

کلمات کلیدی

, تبرید جذب سطحی, بازیابی حرارت‏های اتلافی, انتقال جرم و حرارت, مدلسازی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060553,
author = {گل پرور, سیدبهزاد and محمدزاده کوثری, میلاد and نیازمند, حمید},
title = {بررسی و مقایسه عملکرد سیستم تبرید جذب سطحی با بکارگیری حرارت‏های اتلافی موتور دیزل خودروهای سنگین},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {8},
month = {November},
issn = {1027-5940},
pages = {281--292},
numpages = {11},
keywords = {تبرید جذب سطحی، بازیابی حرارت‏های اتلافی، انتقال جرم و حرارت، مدلسازی عددی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه عملکرد سیستم تبرید جذب سطحی با بکارگیری حرارت‏های اتلافی موتور دیزل خودروهای سنگین
%A گل پرور, سیدبهزاد
%A محمدزاده کوثری, میلاد
%A نیازمند, حمید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2016

[Download]