مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (4), سال (2016-7) , صفحات (315-323)

عنوان : ( تاثیر افزایش سن بر مناطق مستعد گرفتگی در سیستم ورتبروبازیلار: مطالعه معیار شاخص برش نوسانی و تنش برشی میانگین دیواره )

نویسندگان: علی سالاری , علیرضا شریفی , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسداد شریان سیستم ورتبروبازیلار از جمله عوامل خطرساز در بروز مرگ و میرهای ناشی از سکته مغزی است که احتمال گرفتگی این عروق شدیدا وابسته به سن افراد می-باشد. در این مطالعه ناحیه¬های مستعد گرفتگی در سیستم ورتبروبازیلار در سنین مختلف 20، 50 و 70 مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق به صورت عددی بوده و از نرم¬افزار فلوئنت به منظور حل معادلات استفاده شده است. به وسیله¬ی شبیه سازی جریان خون در سیستم ورتبروبازیلار ناحیه¬های مستعد گرفتگی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تعیین نواحی مستعد گرفتگی، مقادیر بحرانی تنش برشی میانگین دیواره و شاخص برش نوسانی مورد استفاده قرار گرفته است. توزیع تنش برشی میانگین دیواره و شاخص برش نوسانی بر روی سیستم ورتبروبازیلار فرد 20 ساله نشان می¬دهد که احتمال گرفتگی در این سن چندان بالا نمی¬باشد؛ اما با افزایش سن، مقادیر شاخص برش نوسانی به ویژه در شریان ورتبرال راست و در محل اتصال عروق ورتبرال به طور قابل ملاحظه¬ای افزایش پیدا می¬کند و به حد بحرانی می¬رسد، وسعت مناطقی که دارای تنش برشی میانگین دیواره پایینی می¬باشند نیز به شدت افزایش پیدا می¬کند. نتایج نشان می¬دهد که با افزایش سن و رسیدن به سن 70 سالگی، ناحیه مستعد گرفتگی در محل اتصال عروق ورتبرال به سوی شریان ورتبرال راست پیش¬روی می¬کند و بر وسعت منطقه¬ی مستعد گرفتگی می¬افزاید. هم¬چنین خطر گرفتگی در سایر محل¬هایی که در سن 50 سالگی نیز احتمال وقوع گرفتگی در آن¬ها وجود دارد، در سن 70 سالگی به طور محسوسی افزایش پیدا می¬نماید.

کلمات کلیدی

, شریان بازیلار, شریان ورتبرال, شریان خلفی, تنش برشی دیواره, شاخص برش نوسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060555,
author = {سالاری, علی and شریفی, علیرضا and نیازمند, حمید},
title = {تاثیر افزایش سن بر مناطق مستعد گرفتگی در سیستم ورتبروبازیلار: مطالعه معیار شاخص برش نوسانی و تنش برشی میانگین دیواره},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {4},
month = {July},
issn = {1027-5940},
pages = {315--323},
numpages = {8},
keywords = {شریان بازیلار، شریان ورتبرال، شریان خلفی، تنش برشی دیواره، شاخص برش نوسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر افزایش سن بر مناطق مستعد گرفتگی در سیستم ورتبروبازیلار: مطالعه معیار شاخص برش نوسانی و تنش برشی میانگین دیواره
%A سالاری, علی
%A شریفی, علیرضا
%A نیازمند, حمید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2016

[Download]