فراوری پتانسیلهای ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران , 2016-10-18

عنوان : ( فرصتها و چالشهای ژئوپلیتیکی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر سواحل اقیانوسی )

نویسندگان: هادی اعظمی , سیدجواد موسوی زارع ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز،ایران همواره درگیر تحریم های ناروایی بوده که از سوی قدرت های جهانی بر پیکره اقتصادی اش وارد شده، در این بین با هدف خروج از بحران؛ تئوری ها و رهیافت های اقتصادیزیادی از سوی اندیشمندان پیشنهاد گردیده،یکی از این تئوری ها، که باروح، فرهنگ و ماهیت اسلامی حکومت سازگار بیشتری دارد؛ دستورالعمل اقتصاد مقاومتی است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب به مسئولین توصیه و ابلاغ شده است.در بین ارکان و محورهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید ایشان قرار گرفته: استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های بومی کشور نیز دیده می شود؛ با این رویکرد توجه به ظرفیت و پتاسیل ذاتی ثروت زا و قدرت افزای کشورمی تواند به عنوان رهیافتی برای خروج از بحران اقتصادی و تنوع سازی درآمدهای ارزی به کار گرفته شود. در این میان، استان سیستان و بلوچستان ؛به ویژه سواحل اقیانوسی آن به مدد برخورداری از مزایای و پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی از جایگاه ارزشمندی در جهت تحقق سیاست اقتصادی مقاومتی برخوردار است. با این وجود، آثار حضور برخی چالش ها و تنگناهای ژئوپلیتیکی نیز موجب گردیده که تاکنون این فرصت ها به دست فراموشی سپرده شود.از این رو این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع معتبر نگارش گردیده،در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که مهم ترین فرصت های و چالش ژئوپلیتیکی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر سواحل اقیانوسی آن چیست؟ یافته های تحقیق بیانگر این است که فرصت های ژئوپلیتیکی در 3 دسته شامل ژئوپلیتیک،ژئواکونومی و ژئواستراتژی می شودو در مقابل آن چالش ها و تنگناهای ژئوپلیتیکی این منطقه نیز عبارت است از:ژئوپلیتیک مواد مخدر،ژئوپلیتیک تروریسم،ژئوپلیتیک اقلیت‌ها ،ژئوکالچر،چالش های ژئوپلیتیکی ناشی از کارکرد مرز،انزوای جغرافیایی،وجود رقبای داخلی و خارجی برای بندر چابهار،ضعف فاکتورهای ارتباطی،دوگانگی توسعه شرق و غرب کشور و.. .

کلمات کلیدی

, اقتصاد مقاومتی, سیستان و بلوچستان, ژئوپلیتیک, سواحل اقیانوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060564,
author = {اعظمی, هادی and موسوی زارع, سیدجواد},
title = {فرصتها و چالشهای ژئوپلیتیکی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر سواحل اقیانوسی},
booktitle = {فراوری پتانسیلهای ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اقتصاد مقاومتی،سیستان و بلوچستان،ژئوپلیتیک، سواحل اقیانوسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرصتها و چالشهای ژئوپلیتیکی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر سواحل اقیانوسی
%A اعظمی, هادی
%A موسوی زارع, سیدجواد
%J فراوری پتانسیلهای ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران
%D 2016

[Download]