توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران , 2016-11-02

عنوان : ( بررسی اهداف کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در چابهار از منظر سیاسی اقتصادی )

نویسندگان: هادی اعظمی , محسن سلطانی , منوره محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند است. با توجه به گسترش مرزهای آبی در شمال و جنوب، همچنین موقعیت استراتژیک کشور در کریدورهای شمال جنووب، - بنادر نقشی کلیدی در تجارت و ارتباطات پیدا میکنند. در این راستا، بندر چابهار در مسیر کریدور ارتبواطی شور غورب و شمال جنوب، دارای جایگاه ویژهای در بین بنادر ایران میباشد و در پی آن، مورد توجه روزافوزون کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای مختلف قرار گرفته است. مقاله ی حاضر، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع اطلاعاتی مختلف و بویژه کتابخانه ای، به بررسی مهمترین اهداف و انگیزه های سیاسی اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، هند، افغانستان، ژاپن و چین از حضور در چابهار و تمایل آنها به سرمایه گذاری در این بندر راهبردی ایران پرداخته است. در انتها، به بیان راهکارهایی برای بهره مندی بیشتر از این امتیاز جغرافیایی برای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای وزن ژپووپلیتیکی ایران، اقدام نموده است.

کلمات کلیدی

, اهداف, کشورهای منطقه ای, کشورهای فرامنطقه ای, چابهار, سیاسی, اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060566,
author = {اعظمی, هادی and سلطانی, محسن and منوره محمودی},
title = {بررسی اهداف کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در چابهار از منظر سیاسی اقتصادی},
booktitle = {توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اهداف، کشورهای منطقه ای، کشورهای فرامنطقه ای، چابهار، سیاسی، اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اهداف کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در چابهار از منظر سیاسی اقتصادی
%A اعظمی, هادی
%A سلطانی, محسن
%A منوره محمودی
%J توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران
%D 2016

[Download]