نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-08-30

عنوان : ( اهمیت ریخت شناسی بذر در رده بندی جنس چوبک از تیره میخکیان )

نویسندگان: عاطفه پیرانی اسگوئی , شاهین زارع , مصطفی اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چوبک یک جنس ایرانو-تورانی است که دارای 80-90 گونه در دنیا بوده و از سوریه تا غرب چین پراکنش دارد. این جنس در ایران دارای پنج بخشه است که گونه های مختلف آنها در مناطق استپی و کوهستانی کشور رویش دارند. در مطالعات اخیر در تیره میخکیان، از صفات ریخت شناسی بذر به طور کارآمد و مؤثری در رده بندی های این گروه استفاده شده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی کارایی صفات ریخت شناسی بذر در جنس چوبک بود. صفات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی بذر در 19 گونه مختلف متعلق به چهار بخشه از چوبک های ایران (بخشه های Acanthophyllum، Macrostegia، Oligosperma و Pleiosperma) با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد مطالعه قرار گرفت. رایج ترین شکل بذر در نمونه های مطالعه شده شکل مستطیلی بود. مطالعه ریز-ریخت شناسی تزیینات سطح بذر دو الگوی اصلی (reticulate وreticulate-papillate) را در جنس چوبک نشان داد. تنوع مشاهده شده در شکل بذر، شکل سلول های سطح پوسته بذر، حاشیه سلول های سطح پوسته بذر و دیواره های anticlinal سلول های سطح پوسته بذر اطلاعات مفیدی را برای جدا کردن بخشه ها در گونه های مطالعه شده فراهم می کند. شکل و حاشیه سلول های سطح پوسته بذر در درون بخشه های Acanthophyllum، Macrostegia و Pleiosperma مشابه و یکنواخت است، اما شکل و حاشیه سلول های سطح پوسته بذر گونه های بخشه Oligosperma غیریکنواخت و متنوع است.

کلمات کلیدی

, ریخت شناسی بذر, رده بندی, چوبک, میخکیان, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060624,
author = {پیرانی اسگوئی, عاطفه and شاهین زارع and مصطفی اسدی},
title = {اهمیت ریخت شناسی بذر در رده بندی جنس چوبک از تیره میخکیان},
booktitle = {نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ریخت شناسی بذر، رده بندی، چوبک، میخکیان، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهمیت ریخت شناسی بذر در رده بندی جنس چوبک از تیره میخکیان
%A پیرانی اسگوئی, عاطفه
%A شاهین زارع
%A مصطفی اسدی
%J نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2016

[Download]