دومین کنفرانس بناهای بلند , 2015-12-21

عنوان : ( راهکارهای پاسخگویی به نیازهای روانی کاربران ساختمان های مسکونی بلند مرتبه )

نویسندگان: محمدهادی یاسمنی فریمانی , هاشم شریعتمدار , حامد کامل نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060630,
author = {یاسمنی فریمانی, محمدهادی and شریعتمدار, هاشم and کامل نیا, حامد},
title = {راهکارهای پاسخگویی به نیازهای روانی کاربران ساختمان های مسکونی بلند مرتبه},
booktitle = {دومین کنفرانس بناهای بلند},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ساختمان بلند مرتبه، معماری ، کاربر، روانشناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکارهای پاسخگویی به نیازهای روانی کاربران ساختمان های مسکونی بلند مرتبه
%A یاسمنی فریمانی, محمدهادی
%A شریعتمدار, هاشم
%A کامل نیا, حامد
%J دومین کنفرانس بناهای بلند
%D 2015

[Download]