ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی , 2016-03-03

Title : ( A Novel Method for Retinal Exudate Segmentation )

Authors: elaheh imani , Hamid Reza Pourreza ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

A Novel Method for Retinal Exudate Segmentation

Keywords

Retinal Exudate Segmentation
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060640,
author = {Imani, Elaheh and Pourreza, Hamid Reza},
title = {A Novel Method for Retinal Exudate Segmentation},
booktitle = {ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی},
year = {2016},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {Retinal Exudate Segmentation},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A Novel Method for Retinal Exudate Segmentation
%A Imani, Elaheh
%A Pourreza, Hamid Reza
%J ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی
%D 2016

[Download]