آشنایی با پدیده های دور پیوندی(ال نینو) و تاثیرات آن بر هوا و اقلیم ایران , 2016-01-28

عنوان : ( بررسی پدیده ال نینو و نقش آن در بروز ناهنجاری های اقلیمی بر روی خاورمیانه و ایران )

نویسندگان: عباس مفیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طی چند ماه گذشته در محافل و مراکز مختلف علمی، سازمان ها و مراکزدولتی و غیر دولتی و همچنین بطور بسیار گسترده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به کرات شاهد اظهارنظرها، اخبار و اطلاعات متنوع و بعضاً بسیار ضد و نقیص در رابطه با پدیده ای موسوم به «ال نینو» بوده ایم. این اخبار وگفته ها وشنیده ها تا بدانجا پیش رفت که هم اکنون پدیده ال نینو و وقوع آن در سال جاری به یکی از دغدغه های اجتماعی عامه مردم در سطح ملی مبدل گردیده است. اگر چه بدون هیچ گونه شکی وقوع پدیده ال نینو، به عنوان یکی از مهمترین و برجسته ترین مؤلفه های مؤثر بر نحوه آرایش سامانه های گردش جو و شرایط جوی و اقلیمی و تغییرات آن در مقیاس زیر فصلی، فصلی و درون سالانه در مقیاس جهانی مطرح است و به طریق اولی ال نینوی قوی سال جاری از این قاعده مستثنی نبوده و سامانه گردش جو چه در مقیاس جهانی و چه در منطقه خاورمیانه از وقوع این پدیده متأثر گردیده و دچار ناهنجاری هایی شده است، اما آن چه که در طی چند ماه گذشته در ایران زمین نمود عینی برجسته تری یافته است اظهارنظرها و اطلاعات ضد و نقیصی است که شناخت سره از ناسره را برای عموم مردم بسیار دشوار ساخته و فضای لازم را برای ترویج برخی اخبار و روایت های ناصواب و نادرست فراهم نموده است. در طرح بحث مربوط به نقش و اثر پدیده ال نینو بر اقلیم خاورمیانه و ایران مجموعه روایت هایی نیز مشاهده می گردد که با اساس علمی و فیزیکی وقوع این پدیده همخوانی نداشته و در عین حال، با چارچوب فیزیکی حاکم بر رفتار جو زمین نیز انطباق نمی یابد. بر این اساس، در نشست حاضر سعی می گردد اساس فیزیکی پدیده ال نینو و نحوه اثر آن بر سامانه اقلیم زمین با تأکید بر اقلیم خاورمیانه و ایران مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, پدیده ال نینو, شاخص های دورپیوندی, بارش های ایران, نابهنجاری های اقلیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060685,
author = {مفیدی, عباس},
title = {بررسی پدیده ال نینو و نقش آن در بروز ناهنجاری های اقلیمی بر روی خاورمیانه و ایران},
booktitle = {آشنایی با پدیده های دور پیوندی(ال نینو) و تاثیرات آن بر هوا و اقلیم ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پدیده ال نینو، شاخص های دورپیوندی، بارش های ایران، نابهنجاری های اقلیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پدیده ال نینو و نقش آن در بروز ناهنجاری های اقلیمی بر روی خاورمیانه و ایران
%A مفیدی, عباس
%J آشنایی با پدیده های دور پیوندی(ال نینو) و تاثیرات آن بر هوا و اقلیم ایران
%D 2016

[Download]