نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( بررسی صفات مورفولوژیک، محتوای فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانتی دو گونه پونه سا (Nepeta spp.) در رویشگاههای طبیعی استان اردبیل و آذربایجان شرقی )

نویسندگان: محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس نپتا (از تیره نعناعیان) حاوی گونه های مختلف یکساله و چندساله می باشد که در نقاط مختلف آسیا، اروپا و شمال آفریقا یافت می شوند. حدود 250 گونه از این جنس از نقاط مختلف جهان گزارش گرده اند. تعداد گونه های موجود از این جنس در ایران حدود 67 گونه می باشد که 39 گونه بومی ایران است. این تحقیق به منظور بررسی تنوع مورفولوژیک، خاصیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنولی در بین 6 توده متعلق به دو گونه Nepeta nuda و Nepeta crassifolia در تابستان 1394 انجام شد. نمونه برداری در زمان گلدهی از دو استان اردبیل و آذربایجان شرقی صورت گرفت. نتایج نشان داد توده 1 (رضی) متعلق به گونه Nepeta crassifolia به لحاظ صفات مورفولوژیکی بر سایر توده ها برتری داشت و بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانتی با 96/74% و فنول کل 88/9 (mg/g) به ترتیب مربوط به گل و برگ توده 3 (گردنه حیران) بود. همچنین در مورد گیاه Nepeta nuda بیشترین ارتفاع بوته، طول و عرض برگ، تعداد گره مربوط به توده 6 (مشکین شهر) و بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانتی و فنول در برگ و گل این گونه به ترتیب در توده های 5 و 4 آن مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, فعالیت آنتی اکسیدانی, فنول, پونه سای, صفات مورفولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060706,
author = {مقدم, محمد},
title = {بررسی صفات مورفولوژیک، محتوای فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانتی دو گونه پونه سا (Nepeta spp.) در رویشگاههای طبیعی استان اردبیل و آذربایجان شرقی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {فعالیت آنتی اکسیدانی، فنول، پونه سای، صفات مورفولوژیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی صفات مورفولوژیک، محتوای فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانتی دو گونه پونه سا (Nepeta spp.) در رویشگاههای طبیعی استان اردبیل و آذربایجان شرقی
%A مقدم, محمد
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]