علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (47), شماره (3), سال (2016-11) , صفحات (367-375)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه بابونه آلمانی (Matricaria recutita) )

نویسندگان: محمد فتح الهی , غلامرضا محسن آبادی , رضا توکل افشاری , المیرا محمدوند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه بابونه آلمانی (Matricaria recutita)

کلمات کلیدی

, تحمل به تنش , دما, فراسنجه ‌جوانه زنی , کلرید سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060713,
author = {محمد فتح الهی and غلامرضا محسن آبادی and توکل افشاری, رضا and المیرا محمدوند},
title = {تأثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه بابونه آلمانی (Matricaria recutita)},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {47},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4811},
pages = {367--375},
numpages = {8},
keywords = {تحمل به تنش ، دما، فراسنجه ‌جوانه زنی ، کلرید سدیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه بابونه آلمانی (Matricaria recutita)
%A محمد فتح الهی
%A غلامرضا محسن آبادی
%A توکل افشاری, رضا
%A المیرا محمدوند
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2016

[Download]