نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (4), شماره (8), سال (2017-2) , صفحات (51-84)

عنوان : ( برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟ )

نویسندگان: اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف افزایش فهم و ادراک نسبت به چگونگی فرآیند تغییر دانش نظری و عملی معلمان دوره ابتدایی انجام شده است. برای انجام این پژوهش از رویکرد کیفی و برای گرد آوری داده­ها از مصاحبه­های گروهی متمرکز استفاده شده است. تعداد نمونه­های این پژوهش که پس از مرحله­ی اشباع داده­ها به دست آمده، 25 معلم است. برای تحلیل داده­ها از تحلیل محتوا/مضمونی و برای افزایش اعتبار آن­ها از تکنیک­های کنترل عضو و مرور همکاران استفاده شده است. یافته­های پژوهش در سه محور کلی کیفیت تغییر دانش نظری و عملی معلمان، مسیر یا کانال­های تغییر دانش نظری و عملی معلمان و عوامل اثرگذار بر تغییر دانش نظری و عملی معلمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته­ها نشان می­دهد که به دلیل کیفیت نامناسب برنامه­های آماده­سازی معلمان برای اجرای تغییر، تغییرات اندکی در دانش نظری و عملی معلمان ایجاد شده است. طراحی و تدوین برنامه­های ضمن خدمت، با تغییر دیدگاه ابزاری طراحان و مسئولان تغییر به پدیده­ی تغییر معلمان میسر می­شود

کلمات کلیدی

, دانش نظری, دانش عملی, تغییرمعلم, برنامه درسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060769,
author = {زرقانی, اعظم and امین خندقی, مقصود and شعبانی ورکی, بختیار and نعمت الله موسی پور},
title = {برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟},
journal = {نظریه و عمل در برنامه درسی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {8},
month = {February},
issn = {2345-4938},
pages = {51--84},
numpages = {33},
keywords = {دانش نظری، دانش عملی، تغییرمعلم، برنامه درسی، ریاضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟
%A زرقانی, اعظم
%A امین خندقی, مقصود
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A نعمت الله موسی پور
%J نظریه و عمل در برنامه درسی
%@ 2345-4938
%D 2017

[Download]