نامه فرهنگستان, دوره (7), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (117-129)

عنوان : ( بررسی تطبیقی داستان «مردگان» اثر جویس با فیلم اقتباسی پله آخر ساخته مصفا )

نویسندگان: عذرا قندهاریون , رویا عباس زاده , زهره تائبی نقندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، ادبیات تطبیقی جایگاه و اهمیت والایی در بین شاخه‌های مختلف نقد ادبی دارد. از آنجایی‌که مطالعات اقتباس نیز جزئی از مطالعات تطبیقی به شمار می‌آید، این مقاله با بررسی تطبیقی یک فیلمِ اقتباسی و متن مبدأ آن، به دنبال ارائه یکی دیگر از یافتههای پژوهشی در زمینه ادبیات تطبیقی است. پله آخر (1392) به کارگردانی و نویسندگی علی مصفا یکی از جدیدترین آثار اقتباسی ایرانی برگرفته از داستان کوتاه «مردگان» (1914) اثر جیمز جویس (1882-1941)، نویسنده شهیر ایرلندی است. این مقاله، با استفاده از تئوری اقتباس لیندا هاچِن به دنبال بررسی علت‌های انتخاب داستان «مردگان» توسط مصفا با تاکید بر نقش مصفا و حاتمی به عنوان اقتباس‌کنندگان اصلی، مخاطبان ایرانی و بافت‌های فرهنگی دو اثر خواهد بود. علاوه بر این، تفسیر تغییرات صورت گرفته در فیلم اقتباسی و مطالعه تطبیقی این تغییرات در بازپردازی موقعیّت‌ها و نمادها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. آگاهی کارگردان از آثار فاخر و مشهور غربی و استفاده از آن‌ها به عنوان سرمایه نمادین در انتخاب مبدا اقتباسی، نقشی اساسی را ایفا می‌کند. با تحلیل عناصر فیلم مانند شخصیت پردازی و چیدمان در کنار بافت مقصدِ اقتباس، مخاطبان و کارنامه هنری عوامل فیلم، نتیجه حاصله نشان می‌دهد که پله آخر تلاش بسیاری در بومی‌سازی داستان جویس داشته است. واژگان کلیدی: مطالعات اقتباس، ادبیات تطبیقی، پله آخر اثر علی مصفا، «مردگان» نوشته جیمز جویس

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: مطالعات اقتباس, ادبیات تطبیقی, پله آخر اثر علی مصفا, «مردگان» نوشته جیمز جویس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060791,
author = {قندهاریون, عذرا and عباس زاده, رویا and تائبی نقندری, زهره},
title = {بررسی تطبیقی داستان «مردگان» اثر جویس با فیلم اقتباسی پله آخر ساخته مصفا},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2017},
volume = {7},
number = {2},
month = {August},
issn = {1025-0832},
pages = {117--129},
numpages = {12},
keywords = {واژگان کلیدی: مطالعات اقتباس، ادبیات تطبیقی، پله آخر اثر علی مصفا، «مردگان» نوشته جیمز جویس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی داستان «مردگان» اثر جویس با فیلم اقتباسی پله آخر ساخته مصفا
%A قندهاریون, عذرا
%A عباس زاده, رویا
%A تائبی نقندری, زهره
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2017

[Download]