کنفرانس شبکه‌های هوشمند 95 , 2016-12-20

عنوان : ( ارائه‌ی یک بستر تحلیلی جدید جهت برنامه‌ریزی احتمالی در ریزشبکه‌ها )

نویسندگان: سینا شریفی , علیرضا رضائی , نوید یکتای , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه منابع تأمین انرژی الکتریکی وسیعتر شده و منابع تجدیدپذیر، به خصوص منابع بادی و خورشیدی جایگاه ویژهای در تولید انرژی الکتریکی یافته اند. با توجه به عدم قطعیت های موجود در پارامترهای جوَی و محیطی، تولید انرژی این منابع با عدم قطعیت بالایی همراه است. از طرف دیگر مفهوم ریزشبکه ها و به ویژه ریزشبکه های منفصل از شبکه در حال توسعه است. با توجه به کم بودن تولید و مصرف در ریزشبکه ها، برای بسیاری از تحلیل ها دیگر قضیه ی حد مجموع صادق نیست و بهره برداری و برنامه ریزی در چنین شرایطی اغلب به شکل مسائل بهینه سازی احتمالی مدل می شود. در این مقاله یک بستر تحلیلی برای اجرای بهینه سازی های مورد نیاز بر روی شبکه ارائه میگردد که در آن اثر گشتاورهای آماری و ضرایب کمولان متغیرهای تصادفی بر تابع هدف مدلشده و شرایط جهت بهینه سازی بر روی مشخصات آماری تابع هدف فراهم می آید. با درنظر داشتن بستر محاسباتی ارائه شده، در انتهای این مقاله روش پیشنهادی بر روی یک مسأله نمونه پیاده سازی شده است

کلمات کلیدی

, ضرایب کمولان – گشتاورهای آماری – سری تیلور, خواص آماری داده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060801,
author = {شریفی, سینا and رضائی, علیرضا and یکتای, نوید and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {ارائه‌ی یک بستر تحلیلی جدید جهت برنامه‌ریزی احتمالی در ریزشبکه‌ها},
booktitle = {کنفرانس شبکه‌های هوشمند 95},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {ضرایب کمولان – گشتاورهای آماری – سری تیلور- خواص آماری داده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه‌ی یک بستر تحلیلی جدید جهت برنامه‌ریزی احتمالی در ریزشبکه‌ها
%A شریفی, سینا
%A رضائی, علیرضا
%A یکتای, نوید
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J کنفرانس شبکه‌های هوشمند 95
%D 2016

[Download]