بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2015-05-10

عنوان : ( تعریف شاخص ریسک بهره‌برداری به منظور اولویت‌بندی طرح‌های توسعه شبکه فوق توزیع )

نویسندگان: تکتم شریفیان عطار , رضا زابلی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شبکه‌های قدرت، رشد مصرف، افزایش تعداد مشترکین با بارهای حساس، تأخیر در بهره‌برداری به موقع از پروژه‌های توسعه‌ای، فرسودگی تجهیزات شبکه، محدودیت منابع مالی از یک سو و نیاز به تأمین برق مطمئن و پایدار از سوی دیگر، منجر به تغییر شرایط بهره‌برداری و افزایش پیچیدگی و ریسک بهره‌برداری از این شبکه‌ها شده‌است. در صورت تعریف یک شاخص که دربرگیرنده کلیه عوامل مهم و مؤثر بر روی ریسک بهره‌برداری شبکه از جمله نرخ خروج اضطراری، بارگذاری تجهیزات، قطع بار، انحراف ولتاژ و ... باشد امکان اولویت‌بندی تجهیزات با ریسک بالا در شبکه فراهم می‌گردد. در این جا ریسک بهره‌برداری شبکه به 4 ناحیه بحرانی، ریسک زیاد، ریسک کم و ایمن تقسیم‌بندی گردیده‌است و پس از محاسبه شاخص باتوجه به قرارگیری تجهیز در یک ناحیه ریسک ومحدودیت منابع مالی موجود، امکان اولویت‌بندی و ارائه راهکار اصلاحی در هر یک از موارد میسر گردیده‌است. در نهایت شاخص پیشنهادی بر روی بخشی از شبکه فوق‌توزیع خراسان پیاده‌سازی شده‌است.

کلمات کلیدی

, شاخص ریسک بهره‌برداری, نرخ خروج اضطراری, بارگذاری تجهیزات, انحراف ولتاژ, قطع بار, اولویت‌بندی برنامه‌ریزی توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060811,
author = {تکتم شریفیان عطار and رضا زابلی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {تعریف شاخص ریسک بهره‌برداری به منظور اولویت‌بندی طرح‌های توسعه شبکه فوق توزیع},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {شاخص ریسک بهره‌برداری- نرخ خروج اضطراری- بارگذاری تجهیزات- انحراف ولتاژ- قطع بار- اولویت‌بندی برنامه‌ریزی توسعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعریف شاخص ریسک بهره‌برداری به منظور اولویت‌بندی طرح‌های توسعه شبکه فوق توزیع
%A تکتم شریفیان عطار
%A رضا زابلی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2015

[Download]