اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین , 2016-11-08

عنوان : ( استخراج مقادیر بارش توسط ادغام داده های TRMM و MSG )

نویسندگان: علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشاهده و بررسی مقادیر بارش.

کلمات کلیدی

, بارش, سنجش از دور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060812,
author = {فریدحسینی, علیرضا},
title = {استخراج مقادیر بارش توسط ادغام داده های TRMM و MSG},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بارش-سنجش از دور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج مقادیر بارش توسط ادغام داده های TRMM و MSG
%A فریدحسینی, علیرضا
%J اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین
%D 2016

[Download]