سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق , 2016-10-24

عنوان : ( کاهش خاموشی های ناشی از اتصالی گذرا بر روی خطوط تغذیه پست های ناقص و T-OFF با استفاده از وصل مجدد خودکار کم سرعت )

نویسندگان: تکتم شریفیان عطار , رضا زابلی , سید مجید هاشمی , مصطفی رجبی مشهدی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر، بنا بر دستورالعملهای بهرهبرداری، وصل مجدد خودکار در خطوط فوق توزیع تغذیهکننده پستهای ناقص و -T ،Offدر شبکه مورد استفاده قرار نمیگیرد. لذا اتصالیهای گذرای خطوط، که حدود %80حوادث خطوط را تشکیل میدهند، منجر به قطع پست و اعمال خاموشی به مشترکین پست مذکور میگردد. در این مقاله، استفاده از طرح وصل مجدد خودکار کم سرعت با اصلاحات مورد نیاز جهت استفاده در خطوط تغذیه کننده پستهای ناقص و T-Offبه منظور کاهش خاموشیهای ناشی از اتصالیهای گذرا پیشنهاد گردیده است و مطالعه فنی و امکانسنجی طرح پیشنهادی بر روی شبکه فوق توزیع شرکت برق منطقهای خراسان بررسی و در نهایت با استفاده از هزینه خسارت خاموشی مشترکین، اقتصادی بودن به کارگیری طرح مذکور در هر یک از پستها به صورت موردی محاسبه شده است

کلمات کلیدی

, وصل مجدد خودکار کم سرعت؛ پستهای ناقص و T, Off؛ کاهش خاموشی؛ محاسبه هزینه به فایده؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060813,
author = {تکتم شریفیان عطار and رضا زابلی and سید مجید هاشمی and مصطفی رجبی مشهدی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {کاهش خاموشی های ناشی از اتصالی گذرا بر روی خطوط تغذیه پست های ناقص و T-OFF با استفاده از وصل مجدد خودکار کم سرعت},
booktitle = {سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {وصل مجدد خودکار کم سرعت؛ پستهای ناقص و T-Off؛ کاهش خاموشی؛ محاسبه هزینه به فایده؛},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش خاموشی های ناشی از اتصالی گذرا بر روی خطوط تغذیه پست های ناقص و T-OFF با استفاده از وصل مجدد خودکار کم سرعت
%A تکتم شریفیان عطار
%A رضا زابلی
%A سید مجید هاشمی
%A مصطفی رجبی مشهدی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق
%D 2016

[Download]