اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین , 2016-11-08

عنوان : ( بررسی الگوریتم تمایز ابر و ذرات معلق در هوا با استفاده از داده های سنجنده CALIPSO )

نویسندگان: علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنسور CALIPSO بر روی

کلمات کلیدی

, CALIPSO, الگوریتم CAD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060814,
author = {فریدحسینی, علیرضا},
title = {بررسی الگوریتم تمایز ابر و ذرات معلق در هوا با استفاده از داده های سنجنده CALIPSO},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {CALIPSO-الگوریتم CAD},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی الگوریتم تمایز ابر و ذرات معلق در هوا با استفاده از داده های سنجنده CALIPSO
%A فریدحسینی, علیرضا
%J اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین
%D 2016

[Download]