مطالعات تاریخ اسلام, دوره (7), شماره (23), سال (2014-10) , صفحات (113-148)

عنوان : ( تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری: مطالعه موردی الثورة العرابیه رافعی )

نویسندگان: حسن حضرتی , مریم عزیزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال 1937م، برای نخستین بار در کتاب الثورة العرابیة، روایتی انقلابی از واقعه¬ای در گذشته¬ای نه چندان دور صورت گرفت. این واقعه، جنبش عرابی¬پاشا و نویسنده آن، عبدالرحمن رافعی بود. بیش از بیست سال از نخستین انتشار متن الثورة سپری نشده بود که خلاصه¬ای از آن به دست رافعی چاپ شد، اما این بار به نام «الزعیم¬الثائر، احمد عرابی». خیلی زود خوانندگان و حکومت وقت تفاوت کتاب دوم را نه در خلاصه¬ بودن آن، که در نگاه جدید و متفاوت به عرابی دریافتند. چرا رافعی جنبش عرابی را انقلاب متفاوتی روایت کرد؟ و چرا توصیفش را از پیشوای انقلاب دگرگون ساخت؟ معنا و هدف این متون چه بود؟ رویکرد مقالة حاضر برای پاسخ به این پرسش¬ها، مطالعه شاخصه¬های تاریخ¬نگاری دو اثر است. این شاخصه¬ها در قالب گفت¬وگوی میان متن با نویسنده و بافت¬های موقعیتی، اندیشه¬ای¬ و سیاسی- اجتماعی زمانه¬ی متن تحلیل می¬شوند. خوانش انتقادی و چرایی تولید و تغییر متون تاریخ¬نگاریِ رافعی- به دلیل تعلق وی به گروه¬های ناسیونالیستی- تا حد زیادی روشن-کننده حیث التفاتی جریان تاریخ¬نگاری ناسیونالیستی در مصر سده بیستم میلادی است. از این منظر، الثورة العرابیة و خلاصه آن، بازتاب خواسته¬ها و سرخوردگی¬های تاریخ¬نگاری ناسیونالیستی سده بیستم از واقعیت¬های جامعه عصر خویش است. واکاوی حاضر نشان می¬دهد، رافعی متاثر از فضای آزادتر سیاسی دهه 1930م، موقعیت حزب وطنی و اندیشه ناسیونالیستی¬اش، برای نخستین بار جنبش عرابی را یک انقلاب علیه استبداد و نفوذ اجنبی تعبیر کرد. رافعی در روایتش به خاطر شکست انقلاب و اشغال کشور، با تندی و خشم به عرابی تاخت. بعدها رافعی متناسب با فضای متشنج سیاسی، ناکارآمدی دولتمردان ملی¬گرا و تحول نیاز سیاسی-فکری مصر به رهبرانی متفاوت در آغازین سال¬های دهه 1950م، مجبور به تغییر نظرگاه منفی¬اش نسبت به عرابی شد.

کلمات کلیدی

, تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصر, سدة بیستم میلادی, رافعی, انقلاب عرابی, حزب وطنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060821,
author = {حسن حضرتی and عزیزیان, مریم},
title = {تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری: مطالعه موردی الثورة العرابیه رافعی},
journal = {مطالعات تاریخ اسلام},
year = {2014},
volume = {7},
number = {23},
month = {October},
issn = {2228-6713},
pages = {113--148},
numpages = {35},
keywords = {تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصر، سدة بیستم میلادی، رافعی، انقلاب عرابی، حزب وطنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری: مطالعه موردی الثورة العرابیه رافعی
%A حسن حضرتی
%A عزیزیان, مریم
%J مطالعات تاریخ اسلام
%@ 2228-6713
%D 2014

[Download]