جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (48), شماره (96), سال (2016-9) , صفحات (65-84)

عنوان : ( ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , راضیه نیکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر یک از اصحاب کلام، فلسفه و عرفان به روش خاص خویش به تبیین و اثبات ضرورت وجود انسان کامل پرداخته‌اند. متکلمان به «قاعده لطف» استناد کرده‌اند. فلاسفه به وسیله «قوه قدسیه حاصل شده برای عقل مستفاد» و نیز «حکمت خدا» وجود انسان کامل را اثبات می‌کنند، اما عرفا این دلیل وجود را ضرورت ظهور غیب‌الغیوب و عیان شدن تفصیلی اسم اعظم «الله» می‌دانند. از دیدگاه عرفا و از جمله امام خمینی; دلایل ضرورت وجود انسان کامل از این قرار است: ضرورت ظهور ذات حق تعالی در مظهری تام، ضرورت وجود مثل اعلای ذات الهی، ضرورت وجود حلقه اتصال ذات الهی با کثرات، ضرورت ظهور کثرات و کائنات.

کلمات کلیدی

ظهور; غیب الغیوب; انسان کامل; حقیقت محمدیه; روایات; امام خمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060852,
author = {حسینی, سیدمرتضی and نیکی, راضیه },
title = {ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2016},
volume = {48},
number = {96},
month = {September},
issn = {2008-9112},
pages = {65--84},
numpages = {19},
keywords = {ظهور; غیب الغیوب; انسان کامل; حقیقت محمدیه; روایات; امام خمینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A نیکی, راضیه
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2016

[Download]